„Naším cílem je umožnit on-line přístup k informacím z obchodních rejstříků v rámci Evropy. Poptávka po informacích o společnostech stále roste, a to jak ze strany podnikatelů, pro něž je obtížné získat spolehlivé informace o zahraničních partnerech, tak i ze strany soudů,“ uvedl náměstek ministryně spravedlnosti Marek Görges.

Přístupu k informacím v zahraničních rejstřících brání řada bariér, jako například zjištění, kým je obchodní rejstřík v té které zemi veden.

„Přístup k aktuálním informacím bude rovněž významným prvkem ochrany v přeshraničních obchodních vztazích proti nepoctivým podnikatelům, kteří zastírají pravý stav svých společností, jako například to, že se společnost nachází v insolvenčním řízení,“ dodal Görges.

EBR sdružuje 24 obchodních rejstříků, z toho 18 rejstříků členských států EU. Zavedení systému zpřístupní českým podnikatelům i nepodnikatelským subjektům informace o více než 20 miliónech společností v celé Evropě.

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová požádá předsedu Evropského obchodního rejstříku Paula Farrella, aby vstupenku Česka projednala valná hromada EBR 20. května 2010 ve Španělsku.