Týkalo by se to přitom úplně všech lidí odcházejících do důchodu, bez ohledu na výši jejich předchozích příjmů.

O způsobu řešení dle připravených návrhů bude podle MPSV vzhledem k času pravděpodobně rozhodovat vláda vzešlá z květnových voleb. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění a dalších předpisů bude třeba předložit Poslanecké sněmovně nejpozději do konce roku 2010.

Pokud by se vše neuskutečnilo dostatečně rychle, absence legislativy by vedla k tomu, že by důchodcům nebylo možné vypočítat takzvanou procentní výměru důchodu a mohli by ji podle MPSV dostat pouze v zákonem stanoveném minimu 770 korun.

Základní složka a procentní výměra

Všechny důchody z českého důchodového systému se totiž skládají ze dvou složek - základní a procentní výměry.

Základní výměra je pro všechny důchody stejná a v letošním roce se jedná o 2170 Kč měsíčně.

Procentní výměra závisí na délce důchodového pojištění, době mezi předčasným odchodem do starobního důchodu a stanoveným důchodovým věkem a také na výši výdělků před přiznáním důchodu.

Nejnižší procentní výměra stanovená zákonem je v současné době 770 Kč měsíčně.

ÚS zrušil 16. dubna tohoto roku s platností od 30. září 2011 výpočet důchodů, který je méně výhodný pro lidi s vysokými příjmy. Soudci dali za pravdu názoru, že systém nebere dostatečně ohled na to, kolik lidé v životě vydělávali, a tím pádem i odváděli státu do penzijního systému.

Výpočet procentní výměry důchodu je podle ÚS protiústavní, protože staví solidaritu nad zásluhovost a v kombinaci s ostatními parametry důchodového systému negarantuje dostatečně právo na přiměřené hmotné zabezpečení.