„Nová povinnost není zatím porušována, zákazníci jsou o cenách informováni v souladu s předpisy,“ uvedl ve středu náměstek ministra financí Ivan Fuksa.

V případě, že se lidé setkají například s velkoplošnou reklamou, kde se uvádí cena, ale pod ní jsou ještě malým písmem další cenové dodatky nebo pokud je cestovní kancelář vystaví dalším nákladům, o nichž je předem neinformovala, mohou se obrátit se stížností na příslušné finanční ředitelství, Českou obchodní inspekci, obec nebo kraj.

„Obzvlášť před hlavní sezónou tomu věnujeme pozornost. Letos zatím ministerstvo provedlo z vlastní iniciativy plošné šetření nabídkových cen ve 123 cestovních kancelářích, na nichž se podílelo všech osm finančních ředitelství. Žádné porušení jsme nezaznamenali,“ dodal Fuksa.

Na základě stížnosti provedlo Finanční ředitelství hl. m. Prahy kontrolou ve dvou cestovkách a rovněž neshledalo porušení povinnosti informovat zákazníka o konečné ceně.