„Plnoletý potomek může převzít hypotéku svých rodičů za jejich života, pokud prokáže, že je schopen splácet,“ konstatuje Pavla Langová z České spořitelny.

„V Česku není splácení rozložené na delší dobu zavedené tak jako v USA. Je ale pravda, že jsme ještě nedávno umožňovali rozložit splácení až na 40 let a zájem byl. Jednalo se o rizikovější produkt, tak jsme ho ale na začátku krize přestali nabízet,“ řekl Právu Tomáš Kofroň z Raiffeisen bank (RB). Nyní tak lze v RB splácení natáhnout na maximálně třicet let.

U RB ale přesto musíte mít splátkový režim nastaven tak, aby hypotéka byla splacena maximálně do vašich 65 let, u Poštovní spořitelny, stejně jako u Československé obchodní banky ČSOBB) do 70 let. Takže není možné si nastavit hypotéku na 30 let, pokud je žadateli padesát let , i když spoléhá na to, že v 60 nebo 70 letech hypotéku předá dítěti.

Dospělé dítě jako spoludlužník

„Hypotéku lze převést na kohokoli, kdo je plnoletý, s jeho souhlasem a s tím, že jeho bonita bude dostatečná,“ uvedl Kofroň.

Zadlužit nezletilé dítě v Česku ze zákona nelze. Určitá výjimka je u úvěru ze stavebního spoření. Pokud si chce rodič půjčit za účelem bydlení na stavební smlouvu, která je uzavřena na jeho potomka, musí mít souhlas soudu. „Smlouvu o poskytnutí úvěru podepisuje soudem určený opatrovník a rodiče, respektive zákonní zástupci, jsou obvykle v pozici spoludlužníků,“ vysvětluje Zdeňka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny. „Vyřizování je však zdlouhavé,“ upozorňuje Helena Dušková z Wüstenrot.

Je-li dítě zletilé, může do úvěrového vztahu vstoupit jako spoludlužník či ručitel. V případě, že přistupuje jako ručitel, musí být i dostatečně bonitní, stejně jako sám dlužník.

Za studenta se zaručí rodina

Úvěr ze stavebního spoření si mohou vzít i plnoleté studující děti, které jsou bez příjmu, ovšem za podmínky, že spoludlužníky budou rodiče nebo někdo jiný s dostatečnou bonitou. „Úvěr musí být určen na bydlení a rodiče musí mít dostatečný příjem,“ dodává Hana Vaněčková z Modré pyramidy.

U Wüstenrotu může mít student až šest spoludlužníků, takže mu může ručit i celá rodina. U Českomoravské stavební spořitelny lze převést na bonitního zletilého potomka nárok na úvěr ze stavebního spoření, nikoliv tzv. meziúvěr.