Jak se krize projevila v meziročních výsledcích pojišťoven?

Pojišťovnictví je velmi specifické odvětví – narozdíl od ostatních vždy reaguje na aktuální ekonomickou situaci s mírným zpožděním, a proto nejsou výkyvy patrné okamžitě. Přestože se recese v souhrnných statistikách členů asociace projevila, objem meziročního tempa růstu předepsaného pojistného zůstal v kladných číslech.

Tempo růstu, které se v předchozích letech pohybovalo na pěti procentech, se nyní nachází přesně na polovině, to je na dvou a půl procentech.

O jaké typy pojištění byl největší zájem?

Překvapením pro nás byla rostoucí popularita životního pojištění. Nejen, že se zvýšil objem předpisu o celých 3,3 % u běžně placeného pojistného, ale jeho tempo růstu vzrostlo o výrazných 5,1 %. Intenzivnější zájem jsme zaznamenali především u jednorázově placených smluv.

V  posledním čtvrtletí byla největší poptávka po produktech samostatně jednorázově placených, tedy především spořících, jejichž předepsané pojistné vzrostlo meziročně o celých 16,3 %.

GRAF: Právo

Dynamika neživotního pojištění, u které jsme naopak na začátku roku 2009 odhadovali intenzivnější tempo, stagnovala. Proti letům 2007 a 2008, kdy toto pojištění v kategorii předepsaného pojistného zaznamenalo více než pětiprocentní vzestup, vzrostlo meziročně o pouhých šest desetin procenta.

Na celkové stagnaci v rámci neživotního pojištění se z velké části zřejmě podílí všechny kategorie pojištění odpovědnosti, a to nejen u zaměstnavatelů, ale i podnikatelů a občanů.

Stabilní zájem vykázala kategorie podnikatelských pojištění, jimiž se firmy snaží chránit svůj majetek proti hrozícím rizikům.

Projevila se krize, která zasáhla automobilový průmysl, i na objemu předepsaného pojistného v povinném ručení a havarijním pojištění?

Pokles pojistného nebyl tak dramatický. Do čísel se promítlo důsledné vymáhání pojistného u nepojištěných vozidel dle nové zákonné úpravy, které uplatňuje Česká kancelář pojistitelů na řidičích bez sjednaného zákonného pojištění.

GRAF: Právo

Ve II. čtvrtletí loňského roku se v objemu předepsaného pojistného také pozitivně projevila novela zákona umožňující podnikatelům odpočet DPH na všechny druhy automobilů. Přesto jsme však u havarijního pojištění zaznamenali více než dvouprocentní pokles předepsaného pojistného.

Jak na to pojišťovny reagovaly?

Klienti například mohou v rámci pojistných produktů odložit nebo na určitou dobu přerušit své platby, případně snížit jejich výši. Když to shrneme, nabízené produkty dnes daleko více odpovídají aktuálním požadavkům klientů a jsou mnohem variabilnější.