Hrozí podle vás Česku odliv investorů, až jim skončí výhody pramenící například z investičních pobídek? Upozorňuje na to ve své analýze ministerstvo průmyslu a obchodu, které tvrdí, že v ČR je nízká vymahatelnost práva a netransparentní rozhodování státní správy.

Zejména v této oblasti je podle nás také potřeba začít jednat. Německé firmy kritizují neefektivní českou státní správu. Veřejný sektor musí být dynamičtější.
Neefektivnost státní správy se projevuje také v oblasti práva.

Dlouhá projednávání případů a odlišné rozsudky v podobných případech vedou k nedostatečné vymahatelnosti práva. To je německými firmami také často kritizováno.

Česká republika však představuje pro německé podniky důležitý investiční cíl a také jím zůstane. Zejména pro střední a malé podniky je Česko stále perspektivní a velmi zajímavou zemí.

Pokud však tyto problémy nebudou odstraněny, stanou se ostatní země pro investory atraktivnější a ČR ztratí svoji dobrou pozici mezi zeměmi střední a východní Evropy.

Co je podle vás největší brzdou pro investory v Česku?

Je potřeba reformovat především pracovní právo. Současná právní úprava neposkytuje podnikům v době krize dostatečné možnosti. Stávající úprava kont pracovní doby není dostatečně pružná.

Flexibilnější konta pracovní doby by mohla zabránit růstu nezaměstnanosti. Dlouhodobě by bylo dobré zvážit zavedení státem podporované zkrácení pracovní doby v období krize a subvencování ušlého výdělku státem tak, aby měl zaměstnanec zajištěn příjem ve výši 80 % původního platu a jeho místo zůstalo zachováno.

Tento model se osvědčil v Německu a zabránil tam výraznému nárůstu nezaměstnanosti v období krize. Celkově vzato je lepší subvencovat zkrácení pracovní doby než dlouhodobě financovat nezaměstnanost.

Jsou veřejné zakázky v ČR podle vás neprůhledné?

Netransparentnost při zadávání veřejných zakázek je našimi členskými firmami značně kritizována. Nový zákon je z našeho pohledu krok správným směrem, ovšem zatím pouze malý. Postup při zadávání veřejných zakázek by měl být podstatně transparentnější.

Které obory jsou v době ovlivněné krizí nejvíce perspektivní?

Nejvíce zasažena byla zajisté obě stěžejní průmyslová odvětví českého hospodářství – strojírenství a automobilový průmysl. V těchto oborech došlo k největšímu poklesu zaměstnanosti.

Přesto se jedná obory, ve kterých se skrývá potenciál. Vlivem krize není nálada v těchto branžích jistě ideální, ale rámcové podmínky pro rozvoj jsou stále dobré.

Růst bude sektor služeb. Obnovitelné energie a zdravotnická technika jsou dalšími obory budoucnosti.

Není však Česko až příliš závislé na automobilovém průmyslu?

Závislost na automobilovém průmyslu se samozřejmě nedá popřít. Česko se celosvětově řadí mezi jednu ze zemí s nejvyšší produkcí automobilů na osobu a třetina HDP souvisí s výrobou automobilů.

Automobilový průmysl však celosvětově patří k nejsilnějším průmyslovým odvětvím. Není to tedy ten nejhorší průmysl, na kterém můžeme být závislí. Důležité bude, aby ČR v automobilové branži upevnila svoji pozici. K tomu je zapotřebí posílit výzkum a vývoj. Právě zde leží budoucnost Česka a je to také možnost, jak přestat být zemí montoven.