„České podniky musí čekat na úhradu svých faktur v průměru 48 dní. Zhruba 40 % odběratelů dodržuje průměrnou splatnost 36 dní, což je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi dobrý výsledek, 20 % zákazníků však překračuje platební termín o více než 30 dní,“ konstatuje se ve zprávě.

V Německu musí podniky čekat na vyrovnání faktur celkem 43 dní.

V současné době musí na uhrazení dodaného zboží či služeb nejdéle čekat podniky v Rumunsku (90 dní), Srbsku (120 dní) a Polsku (123 dní). Doba úhrady pohledávek může dosáhnout tří měsíců také ve Slovinsku (83 dní), Chorvatsku (87 dní) a v Maďarsku (90 dní).

Jak si vylepšit likviditu

Firmy mohou ke zlepšení své likvidity využívat například factoringu, tedy služby, kdy za poplatek factoringová společnost zaplatí dodavatelské firmě v termínu a pohledávku si pak již řeší sama s odběratelem zboží či služby.

Další možností je pojištění splatnosti faktur, které nabízejí takto specializované komerční pojišťovny ověřující si zároveň bonitu odběratelů či využít některý z bankovních nástrojů tzv. trade finance poskytovaných bankami.

Jedná se o různé formy akreditivů, kdy principiálně to funguje tak, že zboží je dodáno až v okamžiku, kdy odběratel deponuje peníze v bance, a ty jsou pak dodavateli zaplaceny po převzetí zboží odběratelem.

Doba úhrady v zemích střední a jihovýchodní Evropy  
Polsko123
Srbsko120
Maďarsko90
Rumunsko90
Chorvatsko87
Slovinsko83
Ukrajina55
Česko48
Slovensko48
Litva45
Německo43
Lotyšsko38
Bulharsko37
Estonsko26
Zdroj: Creditreform