Místní se tak hned dozvědí, že například pan XY dluží 698 korun plus smluvní pokutu 13 176 korun, soudní poplatek 1182 korun a poplatek za právní zastoupení věřitele 14 140 korun. Suma sumárum se z 698 korun vyklubala vymáhaná částka 51 705 korun, to vše spočítané na korespondenčním lístku, který má Právo k dispozici.

Upozorňuje na to například Občanská poradna v Rychnově nad Kněžnou, která se jako jedna z několika desítek po celé zemi snaží pomáhat lidem, jimž se už nedaří vytloukat půjčky půjčkami a za dveřmi mají exekutory či ve schránce soudní obsílky.

Metoda korespondenčního lístku coby nátlaku ovšem není jediná, jakou věřitelé podle občanských poraden využívají. Dlužníci mívají výzvy i s částkami mnohdy vylepené na domovních dveřích, ať už svého bytu, nebo u vchodu do bytového domu, aby tak místní veřejné mínění na dlužníkovi zapracovalo.

Snubní prstýnek exekutor zabavit nesmí

Zákon podle Asociace občanských poraden poskytuje ochranu i dlužníkovi. Tomu nesmějí být zabaveny věci, které jsou pro něj či jeho rodinu životně nezbytné. Jedná se o běžné oděvní součásti a „obvyklé vybavení domácnosti“, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a věci, které dlužník potřebuje vzhledem k nemoci či tělesné vadě.

Je-li dlužník podnikatelem, pak jsou z exekuce vyloučeny i věci, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své činnosti. „Má-li však být uspokojena pohledávka věřitele, v jehož prospěch vázne na těchto věcech zástavní právo, pak tyto věci exekučnímu postihu neuniknou,“ připomíná asociace.

V domácnosti dlužníka musí zůstat nezbytné minimum

Do obvyklého vybavení domácnosti ovšem podle zákona nepatří třeba televize. „Soudy vykládají pojem obvyklé vybavení domácnosti velice přísně. Stejně striktně posuzují otázku, jaké věci dlužník nezbytně nutně potřebuje ke svému podnikání,“ připomíná asociace.

Obvyklé vybavení domácnosti totiž podle Nejvyššího soudu znamená nezbytné vybavení domácnosti. Výslovný výčet věcí a jejich specifikace ovšem v judikatuře chybí.