Jedná se o obsazení exekutorských úřadů v obvodu působnosti Městského soudu Praha, Krajského soudu Praha, krajských soudů České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno a Ostrava.

„Exekutorem může být jmenován občan ČR, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a složil exekutorskou zkoušku,“ konstatuje ministerstvo na portálu justice.cz

Jednání výběrových komisí se uskuteční 24. – 28. května 2010.

Prezídium Exekutorské komory ČR se už loni v červnu pokusilo vyhlásit výběrové řízení na tato místa, ale odvolalo ho na základě stanoviska ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové, z října 2009.

Loni bylo podle komory nařízeno 718 tisíc exekucí, kromě toho i více než 300 tisíc soudních výkonů rozhodnutí, tedy exekucí prováděných soudem. Od roku 2001 bylo nařízeno více než 2,5 miliónu exekucí.