„Některé operační programy přepálily a vypsaly víc výzev, než bylo zdrávo,“ prohlásil Gregor bez dalšího bližšího upřesnění. Do konce února evidovalo ministerstvo pro místní rozvoj 33 782 žádostí v hodnotě 806,5 miliardy korun.

V období 2007 až 2013 může Česko získat z EU téměř 26,7 miliard eur, tedy v závislosti na kurzu 750 - 800 miliard korun.

Dotace jsou čerpány ze strukturálních fondů (ESF, ERDF) a Fondu soudržnosti prostřednictvím 26 operačních programů. K dispozici jsou také peníze v Programu rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství, které v tomto programovacím období nespadají pod regionální politiku, ale pod Společnou zemědělskou politiku.

„Subjekty v České republice budou moci využít i finanční pomoci z komunitárních programů a grantů Evropské komise,“ připomíná specializovaný magazín Euractiv.

Žadatelé o evropské dotace do konce února dostali proplaceno 108,7 miliardy korun. Nejvíce peněz dosud proplatil program Doprava (62,7 miliardy korun), Podnikání a inovace (8,9 miliardy korun) a Životní prostředí (7,1 miliardy korun).

V minulém programovém období ovšem zase naopak hrozilo, že se přidělené peníze nestihnou vyčerpat, protože v některých „kolonkách“ bylo výzev a zájemců málo.