„Nesplněním termínu pro podání daňového přiznání se daňový poplatník vystaví možné sankci zvýšením vyměřené daně až o 10 %. V případě pozdní úhrady daňové povinnosti musí počítat i se zaplacením úroků z prodlení,“ varuje Česká daňová správa.

Formuláře

Kdo chce šetřit čas strávený na finančním úřadě, může podat daňové přiznání elektronickou cestou. Daňový portál v nabídce „Elektronická podání pro daňovou správu“ nabízí vyplnění většiny formulářů daňových přiznání včetně kontroly správnosti propočtu.

Takto vyplněné daňové přiznání je možné zaslat finančnímu úřadu prostřednictvím Daňového portálu nebo je možné daňové přiznání uložit ve formátu .xml a zaslat ho pomocí datové schránky.

Další možností je využití interaktivního formuláře k dani z příjmů fyzických osob, který lze na počítači vyplnit a vytisknout. Tento formulář je k dispozici na internetových stránkách České daňové správy.

Kontaktní místa

Díky přetrvávajícímu zájmu jsou i v letošním roce k dispozici kontaktní místa zřízená ve vybraných obcích. Na těchto místech pracovníci finančních úřadů umožní podat daňové přiznání, zejména k dani z příjmů fyzických osob, bez návštěvy příslušného finančního úřadu.

Seznamy výjezdů do kontaktních míst jsou zveřejněny na hlavní stránce uvedených internetových stránek. Na ty daňové poplatníky, kteří se rozhodnou podat daňové podání přímo na finančním úřadě, čekají od 22. do 26. března a od 29. do 31. března rozšířené úřední hodiny do 18.00 hodin. Navíc finanční úřady v sídlech okresů budou otevřeny i v sobotu 27. března od 8:00 do 12:00 hodin.

Daňové kalkulátory