"Z operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) už firmy a podnikatelé vyčerpali přes deset miliard korun a objem vyhlášených výzev překonal hranici 70 miliard korun. Z OPPI mohou čeští podnikatelé v letech 2007 až 2013 čerpat zhruba 90 miliard korun, přičemž program je zaměřený zejména na zvýšení konkurenceschopnosti firem," uvedlo MPO.

Největší zájem mají podnikatelé o programy Inovace a Eko-energie, kde objem registračních žádostí překročil hodnotu 21 miliard korun v každém z nich. Dalším je program Nemovitosti s částkou 13,9 miliardy korun.

Podnikatelé podali od roku 2007 dohromady 8604 registračních žádostí v celkové hodnotě požadované podpory 98,4 miliardy korun, což podle Vitíka převýšilo celkovou sedmiletou alokaci programu. Ve 2770 případech už bylo ze strany ministerstva o projektových žádostech o dotaci kladně rozhodnuto. Podnikatelé získali závazný příslib dotací v celkové výši 20,6 miliardy korun.

Podnikatelé mohou dotace z OPPI získat na zefektivnění výrobních procesů, na aktivity v oblasti snižování energetické náročnosti výroby nebo na pořizování informačních systémů, pomocí kterých lze zvýšit efektivitu malých a středních podniků. Dotace z OPPI jsou tvořeny z 85 procent finančními prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbývajících 15 procent připadá na státní rozpočet ČR.

Dotace firmám přerozděluje státní agentura CzechInvest.