A důvod spořivého chování? Lidé na vlastní kůži pociťují, že dopady krize se prohlubují a dotýkají se jejich života.

Praktické důsledky krize na vlastní kůži nějakým způsobem pocítilo už 82 procent dotázaných. Před rokem to bylo jen 36 procent. Na 55 procent dotázaných se bojí ztráty zaměstnání.

Reakce občanů na krizi
Budu snižovat výdaje
66 % 
Odložím větší výdaje
34 % 
Budu spořit
25 % 
Nebudu nijak reagovat
12 % 
Nakoupím jen zboží, jehož cena klesne
37 % 
Hledám si nové zaměstnání  17 % 
Odložím založení rodiny
5 % 
Zdroj: Ipsos Tambor

Koupi nemovitosti letos předpokládá pouze osm procent dotázaných (87 procent nikoli), o koupi auta uvažuje 13 procent dotázaných, ale 80 procent rozhodně ne.
Projevem racionálního, úsporného chování je i určitý odklon od nákupů značkového, tedy dražšího zboží (47 procent dotázaných jej bude letos kupovat méně často). Zboží ve slevách hodlá nakupovat častěji než doposud 47 procent dotázaných.

Méně oblečení i kosmetiky

Trend k úspornému chování nejvíce podle průzkumu Ipsos Tambor postihne prodej oděvů i kosmetiky. Na 41 procent dotázaných chce šetřit omezením nákupů oblečení, 34 % nákupů kosmetiky. Češi (39 %) hodlají šetřit i za telefonování a využívání internetu či na vybavení domácností (34 %).

Varování pro politiky

Průzkumu by měli vedle výrobců a prodejců věnovat pozornost i politici. Jak průzkum prokázal, většina občanů začíná vnímat zadlužování země jako budoucí ohrožení své životní úrovně. V průzkumu se tak vyjádřilo 80 procent dotázaných.

Pro více než polovinu dotázaných je přístup politických stran při řešení ekonomické krize důležitý při rozhodování, komu dají při volbách svůj hlas.