Tato třetí výzva k předkládání žádostí z programu ICT a strategické služby je určena podnikům všech velikostí, tedy i velkým společnostem, které se chystají rozšířit nabídku informačních a komunikačních služeb, potřebují získat finanční a lidské zdroje pro svůj rozvoj, plánují investici do technologické infrastruktury nebo se chystají založit či dále rozvíjet centrum sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením či high-tech opravárenské centrum.

Co můžete dostat

Podniky mohou na své aktivity získat dotaci v minimální hodnotě 1,5 miliónu korun, maximální hodnota se oproti předchozí výzvě zvyšuje na 100 miliónů korun.

Pro projekty vznikající v regionech postižených aktuálními hospodářskými obtížemi je horní hranice maximální dotace navýšena na 150 miliónů korun.

Žádosti o dotace bude přijímat agentura CzechInvest od 15. dubna 2010.

Co musíte mít a vytvořit

Podmínkou pro získání dotace je minimální investice do dlouhodobého majetku ze strany žadatele. U malých podniků se jedná o povinnou investici v minimální výši 0,5 miliónu, pro střední podniky je to o půl miliónu více a velké podniky musí investovat tři milióny.

Zároveň musí příjemce dotace vytvořit nová pracovní místa, která budou souviset s projektem, a to v rozsahu tří až čtyřiceti míst podle velikosti podniku a typu podporované aktivity (tvorba a vývoj ICT/IT řešení, high-tech opravárenská centra, centra sdílených služeb).

Program ICT a strategické služby je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který mezi podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, centra sdílených služeb a technologická centra v období 2007-2013 rozdělí 3,6 miliardy euro, tedy kolem 100 miliard korun.

O dotaci mohou požádat podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy. Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem pro dotační tituly OPPI je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.