Stejně jako v minulých letech je to:

1. sazba základní náhrady

2. náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Sazba základní náhrady v roce 2009 činila 3,90 Kč za jeden kilometr.

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se vypočítá v závislosti na počtu ujetých kilometrů, nákupní ceně pohonných hmot a na aritmetickém průměru všech údajů o spotřebě pohonných hmot uvedených v technickém průkazu.

Pokud poplatník nebude dokládat nákup pohonných hmot prvotními doklady od čerpacích stanic, za rok 2009 použije průměrné ceny pohonných hmot, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 451/2008 Sb.:

Benzin automobilový 91 oktanů: 26,30 Kč
Benzin automobilový 95 oktanů: 26,80 Kč
Benzin automobilový 98 oktanů: 29,00 Kč
Motorová nafta: 28,50 Kč

Tradiční pokyn ministerstva financí řady D o cenách pohonných hmot již nebyl po skončení roku 2009 vydán.

Pokud poplatník použije ceny vyšší, je povinen doložit doklady o jejich nákupu. I nadále lze tento administrativně náročnější postup použít.

Jak v roce 2010

Stejně jako tomu bylo už vloni, podnikatelé znají ceny pohonných hmot, které mohou uplatnit do svých daňových výdajů v roce 2010, již před začátkem tohoto zdaňovacího období. Jsou uvedeny ve vyhlášce č. 462/2009 Sb.
Sazba základní náhrady činí 3,90 Kč za jeden kilometr.

Průměrné ceny pohonných hmot na rok 2010:
Benzin automobilový 91 oktanů: 28,50 Kč
Benzin automobilový 95 oktanů: 28,70 Kč
Benzin automobilový 98 oktanů: 30,70 Kč
Motorová nafta: 27,20 Kč

Při výraznějších změnách cen pohonných hmot může ministerstvo práce a sociálních věcí průměrné ceny změnit novou vyhláškou, a to i v průběhu zdaňovacího období. V současné době proto nelze stoprocentně zaručit, že uvedené ceny budou platit po celý rok 2010.