Rovněž garantovaná výše výnosu je proti běžným investičním nástrojům nadprůměrná - 6,5 % p.a. pro první dva roky. KB uvedla, že „je zabezpečena ochrana proti měnovému riziku; negativní dopady posilování české koruny jsou zajištěny a neovlivní výnos portfolia.“

Byla navýšena upisovací hodnota fondu na 1,2 miliardy Kč a prodej potrvá do 30. 4. 2010 nebo do vyprodání fondu.

Zajištěné fondy jsou otevírány na přesnou dobu trvání fondu a jejich nákup je časově omezen.

Například do Zajištěného fondu ČS 42 bylo možné vstoupit od 11.5. 2009 do 26.6. 2009 a je zřizován na pět let od 1.7. 2009 do 30.6. 2014.

Zajišťuje minimálně 115% návratnost investované částky ke dni splatnosti fondu s tím, že zajištěný výnos je 15 % za pět let a maximální možný výnos až 25 % za pět let. Erste - ČS v současné době nemá v nabídce žádný otevřený zajištěný fond.

Co jsou zajištěné fondy
Zajištěné fondy jsou vhodné pro klienty, kteří dávají přednost jistotě (požadují zajištěný výnos) a s ní spojenému menšímu výnosu, který s sebou zajištěné produkty přinášejí, před možností investovat do potenciálně výnosnějších otevřených podílových fondů bez zajištění. Investovat do zajištěných fondů se vyplatí těm investorům, kteří si jsou jisti, že své peníze nebudou po celou dobu trvání produktu opravdu potřebovat. Zdroj: ČS