Podle průzkumu CVVM si více než polovina občanů myslí, že nakupování by mělo být záležitostí obou partnerů. Ještě před dvanácti lety ale tento názor zastávalo jen 39 % občanů. Výsledky tohoto průzkumu potvrzují i zjištění Českého statistického úřadu.

„Spousta mužů chápe, že je třeba pomáhat svým partnerkám. Ve stále více rodinách panuje duch rovnoprávnosti, rovných možností a spolupráce,“ řekla Právu ředitelka Asociace pro rovné příležitosti Michaela Marksová.

„Vzájemná kooperace při zajišťování chodu domácnosti, kam patří i nákupy, posiluje dobré vztahy v rodině a zvyšuje schopnost komunikace,“ zdůrazňuje zase socioložka Martina Hronová.

Na nakupující muže začaly reagovat i reklama a marketing, které se dosud orientovaly převážně na ženy. Podle obchodních firem totiž dají muži více než ženy při výběru zboží na propagovanou značku a reference o ní.

Kult supermarketů

Podle experta na nakupování Františka Macháčka přivádí muže do obchodů i změna životního stylu, kterou přinesl rozvoj super a hypermarketů. Stále více rodin dělá jeden velký nákup za týden, který je třeba odvézt autem. A muži neprotestují proti nákupům, protože v supermarketech jsou četné kavárničky, kde si mohou popovídat a posedět.

Mnozí muži nakupují i proto, že je zajímá, co si na sebe vezmou. Dbají na to, jak vypadají, což není projev zženštilosti, ale výsledek tlaku zahraničních firem, které do ČR po roce 1989 přinesly jinou firemní kulturu, kdy představitelé podniků museli také pěkně vypadat. Oblečení, celkový zjev hraje stále větší roli i u těch lidí, kteří chtějí uspět v politice.