Například důchodce, který je zaměstnán jen po část roku a nepožádá účtárnu o roční zúčtování daně a ani si nepodá daňové přiznání, se připraví o část základní daňové slevy. Tu by si totiž jako každý poplatník mohl uplatnit v celoroční výši 24 840 korun.

Jinou chybou je, že důchodce nepodepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani. Pokud si vydělá do pěti tisíc korun hrubého měsíčně, pak zaměstnavatel z tohoto příjmu srazí konečnou srážkovou daň 15 procent a tento příjem již nelze uvést do přiznání.

Jestliže důchodce nepožádá účtárnu o roční zúčtování, nebo když to nemůže udělat (má-li souběžné zaměstnavatele), tak opět tratí nemalé peníze.

Důchodci a pronájem
OTÁZKA: Jsem starobní důchodce, dlouhodobě pronajímám pozemek. Z tohoto pronájmu mám roční příjem asi 19 tisíc Kč. Můj roční důchod činí asi 135 tisíc Kč. Musím podat přiznání?
ODPOVĚĎ: Musíte podat přiznání, protože příjem z pronájmu je vyšší než 15 000 korun. Příjmy z důchodu ale neuvedete v přiznání, neboť jsou osvobozeny až do výše 288 000 korun za rok. Vzhledem k tomu, že v přiznání uplatníte celoroční slevu na dani ve výši 24 840 korun, nebudete platit žádnou daň.
OTÁZKA: Jak je to prosím se starobními důchodci? Ke starobnímu důchodu pronajímají byt. Od jaké částky z pronájmu musí podávat přiznání?
ODPOVĚĎ: Důchodce, který není zaměstnán, musí podat přiznání, pokud jeho zdanitelné příjmy přesáhnou 15 000 korun ročně. Příjmy z pronájmu mezi zdanitelné příjmy patří. Pozor, jestliže příjem z pronájmu plyne z majetku, který je ve společném jmění manželů, podává přiznání jen jeden z nich (příjem se tedy nemůže dělit).
OTÁZKA: Může se možnost neplatit daň z pronájmu bytu uplatnit i u pracujícího důchodce s měsíčním příjmem do 10 000 Kč hrubého?
ODPOVĚĎ: Předpokládám, že jste zaměstnanec, a pak musíte podat přiznání kvůli příjmům z pronájmu, pokud přesáhnou 6000 korun za rok. Jiná otázka je, jestli budete platit daň, to bude záviset na celkové výši vašeho daňového základu Vzhledem k tomu, že uplatníte celoroční základní slevu na poplatníka 24 840 korun, nezaplatíte státu ani korunu až do daňového základu 165 600 korun.
Důchod a přiznání
OTÁZKA: Do důchodu jsem odešel 26. 3. 2009, pracoval jsem ale až do konce roku jako zaměstnanec u jedné firmy. Můj důchod je asi 13 200 Kč za měsíc, výdělek za celý rok asi 420 000 Kč, navíc jsem samostatně podnikal s příjmem asi 90 000 Kč, po odečtení výdajů paušálem 60 % je zdanitelný příjem 36 000 Kč.
Jak do přiznání vyčíslit příjem důchodu a následně hranici osvobozených příjmů?
Žena odešla do důchodu ke dni 31.12. 2009, (zaměstnavatel ji nechtěl umožnit pracovat do konce roku, to jest o 1 den déle). Jak se ten den projeví v daňovém přiznání zaměstnance?
ODPOVĚĎ: Váš důchod v přiznání vůbec nebudete nijak vyčíslovat ani uvádět, protože do přiznání nepatří (jen částky nad limit 288 000 korun ročně).
Pokud jde o Vaši manželku, jeden den se v jejím přiznání nijak neprojeví. I nadále si může uplatnit celou základní slevu na dani 24 840 korun ročně.
Finanční poradce
OTÁZKA: Jsem již v důchodu a pracuji jako finanční poradce. Manželka je zaměstnaná. Jiné vyživovací povinnosti nemám. Co si všechno mohu odečíst od daní a kolik? Jaké kolonky mám vyplnit?
ODPOVĚĎ: Předpokládám, že působíte jako osoba samostatně výdělečně činná, nikoli jako zaměstnanec. Uplatníte výhodné paušální výdaje (60 %). Od základu daně pak můžete odečíst hodnotu daru na obecně prospěšné účely, úroky z úvěru na bytové potřeby, platby penzijního připojištění (maximálně 12 000 korun), platby životního pojištění (maximálně 12 000 korun), pokud se vás tyto případy týkají. Od vypočtené daně si odečtete základní slevu na poplatníka 24 840 korun ročně.
Pokud jde o postup při vyplňování přiznání, klíčové je pro vás správně vyplnit přílohu číslo 1, to je především příjmy, výdaje a vypočítat rozdíl mezi příjmy a výdaji. Dole uvedete slovní označení předmětu podnikání, výši paušálu (60 %) a výši příjmů a výdajů.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji přenesete do řádku 37 na druhé straně přiznání. Dále se na této straně uvedou zmíněné nezdanitelné části základu daně a vypočte se daň. Na třetí straně přiznání v řádku 64 uplatníte základní slevu na poplatníka 24 840 korun a v řádku 71 vypočtete daň po uplatnění slevy. Na řádku 71 nemůže být hodnota nižší než nula.
Umělecká činnost
OTÁZKA: Jsem starobní důchodce, na dohodu o pracovní činnosti jsem si loni vydělala 96 000 Kč, z umělecké činnosti jsem měla příjem 70 000 Kč.
Musím započítat i roční důchod 132 000 Kč? Jaký uplatním paušál (30 %?) a jakou slevu na důchodce (24 840 Kč?) ? Celkový roční příspěvek na penzijní připojištění činí 9000 Kč. Vejdu se tedy do daňového základu 165 600 Kč a budu osvobozena od daně?
ODPOVĚĎ: Důchod je až do roční částky 288 000 korun osvobozen od daně, což znamená, že z vašeho ročního důchodu 132 000 korun neuvedete do přiznání ani korunu. Z příjmů z umělecké činnosti můžete za rok 2009 uplatnit paušál nikoli 30, ale 60 %. Z plateb penzijního připojištění můžete jako daňový odečet uplatnit jen 3000 korun, tedy částku, která převyšuje 6000 korun. Z toho plyne, že i když musíte podat přiznání, žádnou daň zejména díky slevě 24 840 korun platit nebudete.