„Finanční úřad provedl kontrolu společnosti s ručením omezeným za zdaňovací období roku 2006. Jedinou činností firmy v tomto roce byl pronájem hal, které si ve stejném roce pořídila,“ konstatuje Česká daňová zpráva.

Přitom peníze na nákup dvou hal nedaleko Prahy si společnost půjčila od firmy, které haly zároveň pronajala. Věřitelé a nájemci v jednom zde skladovali různé drobné spotřební zboží, prodávané většinou vietnamskými obchodníky.

Záhy však v roce 2006 došlo v areálu skladů „díky činnosti nájemce k požáru, který značně poškodil a zničil některé ze skladovacích hal“.

Kontrolované s.r.o. uplatnilo v rámci daňového přiznání náklady na demolice a likvidaci v celkové hodnotě 7,5 miliónů korun.

Z likvidační zprávy pojišťovny, kterou si finanční úředníci během kontroly opatřili, ovšem vyplynulo, že podle znaleckého posudku činil odhad nákladů na demolici a úklid dvou požárem zničených hal pouze necelých 800 tisíc korun.

Jako náhradu od pojišťovny obdržela firma téměř 6,7 miliónů korun, a to za celkovou škodu, nikoli pouze na likvidace, úklid a demolice.

Podnikatelé však dělali vše pro to, aby nemuseli vykázat zisk, jenž by se zdanil, a uměle si tak vytvořili obrovské náklady související s požárem. Aby se obhájili, navrhli finančnímu úřadu výslech několika svědků, kteří měli doložit, že náklady byly tak značné, jak tvrdí firma.

Nevěrohodné výpovědi

„Z provedených výslechů však vyplynula řada nesrovnalostí, svědčících o nevěrohodnosti jejich výpovědí, zejména z řad svědků za společnost nájemce,“ tvrdí Česká daňová správa.

Skutečnosti tvrzené nájemcem, tedy firmou, která s.r.o. půjčila peníze na nákup hal a pak si je pronajala, nebylo možné ověřit v účetnictví, neboť v průběhu daňové kontroly společnost nájemce skončila v konkurzu a správce konkurzní podstaty potřebné doklady v účetnictví nevyhledal.

„Z šetření vyplynulo podezření, že fakturace na demolice byly duplicitně uplatněny jak u nájemce tak i u pronajímatele. Znalecký posudek, který si objednal finanční úřad, stanovil cenu nákladů na demolice a likvidace v roce 2006 na necelých 900 tisíc korun,“ konstatuje se ve zprávě finančního úřadu.

Firmě na konci loňského roku dodatečně vyměřil více než milión korun na dani z příjmu za rok 2006 a na DPH další milión korun. Na podnikatele podal finanční úřad trestní oznámení.