Tři miliardy zamíří na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, další tři miliardy si mezi sebe rozdělí projekty úspor energie a využití alternativních zdrojů; na vznik a další rozvoj klastrů poputuje 750 miliónů korun a konečně 500 miliónů korun čeká na podniky, které se chtějí prezentovat na zahraničním veletrhu či výstavě.

Ekologické energie

Program Eko-energie nabízí tři miliardy korun podnikům všech velikostí, které se rozhodnou investovat do úspor energie.

Podpoří například využití odpadní energie při výrobě, modernizaci zařízení na výrobu energie nebo zateplení výrobních budov a kanceláří. Malé a střední podniky mohou získat podporu i na využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, jako třeba vody nebo biomasy.

Na jeden projekt v tomto programu je možné získat dotaci v hodnotě 500 tisíc až 250 miliónů korun. Příjem žádostí potrvá od 1. března do 30. června 2010.

Klastry

Vznik nových a rozvoj stávajících sdružení oborově či regionálně propojených podniků, výzkumných ústavů a vzdělávacích institucí podpoří program Spolupráce – Klastry.

Žádosti o dotaci v hodnotě 3 až 80 miliónů na spolufinancování svých plánů mohou klastrové iniciativy podávat od 1. března do 30. května 2010.

Marketing

Celkem 500 miliónů korun je připraveno pro malé a střední podniky v programu Marketing. Dotace s minimální výší na 300 tisíc korun podpoří účast podniků na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, s ní spojenou přípravu propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu výstavních exponátů na zahraniční veletrh či výstavu, včetně balného a manipulace.

Maximální výše dotace na projekt není omezena. Žádosti přijímá agentura CzechInvest od 1. března do 30. června 2010.

Výzkum a vývoj

Tři miliardy korun postupně zamíří na podporu českého průmyslového výzkumu a vývoje. Program Potenciál poskytne finance na založení či rozšíření vývojového centra a jako novinku v aktuální výzvě pomůže zaplatit i výrobu prototypu.

Každý projekt technologického centra může získat 1 až 100 miliónů korun, v hospodářsky slabších okresech ještě víc. Příjem žádostí o podporu z programu Potenciál pokračuje až do 30. září.