„I v případě, že by zákon byl schválen, mají vlastníci možnost dále zůstat v anonymitě, a to díky využití společností v tzv. offshore jurisdikcích. V praxi by to znamenalo, že akcie společnosti koupí právnická osoba – zahraniční společnost, v dané jurisdikci, jejíž legislativa povoluje vlastnit akcie na majitele a v evidenci Střediska cenných papírů či knize akcionářů bude uvedeno pouze jméno této společnosti. Její vlastníci tak opět zůstanou v anonymitě, tvrdí například společnost SMART Office & Companies.

 

Schválením zákona tedy k odrytí vlastnictví dojde, ale ten, kdo bude chtít dále zůstat v anonymitě, může tak činit díky využití zahraničního akcionáře.SMART Office&Companies.

 

Nyní – vlastní-li akcie společnosti více akcionářů – se neuvádí ve výpisu z obchodního rejstříku a majitelé tak nejsou dohledatelní. Jednoduše řečeno: akcionářem je ten, do akcie fyzicky drží.

Schválením zákona by musela valná hromada ve lhůtě dvanácti měsíců od jeho účinnosti rozhodnout o přeměně listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, nebo na zaknihované akcie na majitele.

„Schválením zákona tedy k odrytí vlastnictví dojde, ale ten, kdo bude chtít dále zůstat v anonymitě, může tak činit díky využití zahraničního akcionáře,“ upozorňuje SMART Office&Companies.

Dopady zákona na akciové společnosti
Akciové společnosti s akciemi na majitele by musely svolat valnou hromadu, na níž by došlo ke změně podoby akcií /z listinných na zaknihované/, nebo ke změně formy /z akcií na majitele na akcie na jméno/.
Dále by společnosti změny musely ohlásit obchodnímu rejstříku a zajistit výměnu akcií.
Musely by nechat akcie zaknihovat ve Středisku cenných papírů (SCP). Krom nutnosti otevřít příslušné účty u SCP toto obnáší pro každé konání valných hromad žádat o Středisko s dostatečným předstihem o výpis z tohoto účtu.