Výše v roce 2009

Podnikatelé a poplatníci s příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti mohou za rok 2009 uplatnit procentní výdaje v následující výši:

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství podle § 7 zákona o daních z příjmů i § 10 zákona (zemědělský „nepodnikatel“) 80 %
Příjmy z řemeslných živností  80 %
Příjmy z ostatních živností kromě řemeslných 60 %
Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (nikoli podle živnostenského zákona, tj. např. advokáti, lékaři, daňoví poradci, notáři, pojišťovací agenti)  60 %
Příjmy z nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů 60 %
Příjmy podle autorského zákona, příjmy z užití práv z průmyslového vlastnictví 60 %
Příjmy znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, insolvenčních správců 60 %
Poplatníci s příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů) 30 % 

V roce 2010 opět jinak

V roce 2010 budou moci využít výhodný 60% paušál pouze „neřemeslní“ živnostníci. Na příjmy z jiného podnikání a  z jiné samostatné výdělečné činnosti, tj. z nezávislého povolání, autorských práv, na příjmy znalců, tlumočníků, insolvenčních správců, se  bude vztahovat opět jen 40 % (stejně jako v roce 2008).

Pojistné daň nesníží

Sociální a zdravotní pojištění, které poplatník zaplatil za svou osobu, je nedaňovým výdajem. Daňově uznatelné je pouze pojistné, které je povinen hradit jako zaměstnavatel za zaměstnance. To však platí jen pro ty, kdo vedou daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví.

„Paušalista“ nemůže pojistné uplatnit navíc vedle procentních výdajů. Jeho výdajem je pouze „holý“ paušál.

Které živnosti jsou řemeslné

Výdajový paušál ve výši 80 % se týká pouze podnikatelů, kteří mají příjmy z řemeslné živnosti, jejichž výčet obsahuje příloha č. 1 živnostenského zákona. Proti roku 2008 zde nedošlo ke změnám.

Výdaje nemíchat

Pokud si poplatník v přiznání zvolí výdajový paušál, tento způsob nemůže zpětně změnit na skutečné výdaje formou dodatečného daňového přiznání.

Nemůže rovněž kombinovat paušální výdaje a výdaje ve skutečné výši. Má-li například příjmy z restaurace a vedle toho ze zprostředkovatelské činnosti, nemůže u příjmů z restaurace uplatnit skutečné výdaje a u zprostředkování výdaje paušální.

Způsob uplatnění výdajů musí být jednotný.

Jediná výjimka z tohoto pravidla existuje při společném podnikání manželů. Při výpomoci druhému z manželů (rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby) finanční úřady akceptují kombinace, kdy například manžel při svém podnikání uplatňuje paušální výdaje a zároveň vypomáhá při podnikání manželky, která na něho rozděluje příjmy a výdaje v prokázané výši.

Více druhů příjmů

Pokud má poplatník například příjmy z volné živnosti a vedle toho z živnosti řemeslné, musí vést evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby mohl správně uplatnit procentní výdaje. To znamená, že k jednotlivým druhům příjmů musí přiřadit příslušné procento výdajů.

V  žádném případě si tito poplatníci nemohou zvolit procento výdajů podle převažující činnosti, paušální výdaje zprůměrovat či ze všech příjmů si vybrat vyšší, výhodnější procento.

Rozdělení zachytí na první straně  přílohy č. 1 přiznání (doplňující údaje). Celková částka příjmů a výdajů zde uvedených musí vázat na údaje v řádku 101 a 102.