Česká spořitelna, která má nejvíce klientů v ČR a vydala u nás nejvíce bankovních karet, eviduje týdně jeden až dva případy pokusů o napadení účtů. Obvykle jeden útok ohrožuje maximálně desítku karet.

Ještě větší pozor než v Česku si u bankomatů a při placení kartou musíme dávat v cizině. Nejrizikovějšími oblastmi jsou podle Sdružení pro bankovní karty Jihovýchodní Asie, části Latinské Ameriky, východní Evropa či Balkán.

„Ne u všech karet, u kterých je podezření, že by mohly být zneužity, k tomu ale nakonec dojde,“ uklidňuje Ivo Měšťánek z ČSOB a dodává: „I ve španělské kauze, kdy šlo o několik tisíc karet, jich bylo v rámci ČSOB zneužito jen osm. Zablokovali jsme ale všechny, kde jsme měli pocit, že jsou v ohrožení.“

Množí se i případy skimmingu

Česká spořitelna vytipovala v této souvislosti asi tisícovku karet, které by mohly být potenciálně nejvíc ohrožené, a ty zablokovala. Zaznamenala pak tři desítky případů zneužití, všem klientům škodu kompenzovala či tak učiní v plné výši.

Množí se i případy tzv. skimmingu, čili kopírování magnetického proužku karet v bankomatech.

I když všechny banky oslovené Právem ujišťují, že zabezpečení neustále zdokonalují, ne vždy se jim to povede. Tento problém se loni týkal několika desítek bankomatů ČS, Raiffeisenbank (RB), ČSOB a UniCredit Bank.

„Kromě antiskimmovacího zařízení se nám osvědčuje, že bankomaty téměř výhradně umísťujeme jen na pobočkách,“ tvrdí Tomáš Kofroň z RB.

Případnému zneužití karty se lze bránit například u ČSOB zasláním sms za korunu o realizované transakci; výši limitu si můžete nastavit.

U České Spořitelny si lze rovněž nechat zasílat sms a pořídit pro platby na internetu speciální kartu s nastaveným limitem.

U Raiffeisenbank (RB) můžete využít u karty službu zamykání a odemykání pomocí sms jen okamžik před tím, než s ní chce klient platit.