Jak tento vysoký nárůst vysvětlujete?

Domnívám se, že výsledek může souviset s očekáváním klientů, kteří se upínají na pozitivní prognózy ČNB i ministerstva financí, týkající se vývoje domácí i světové ekonomiky. V případě jednorázových vkladů pak využili pravděpodobně klienti období, kdy jsou ceny podílových fondů finančně přístupnější, a lze očekávat vyšší zhodnocení investice. Nemalou měrou k tomu přispěli i koncentrované aktivity některých našich členů i finančních zprostředkovatelů.

Životní pojištění on line

Projevuje se i v životních pojistkách, že lidé více šetří?

Nemyslím, že je to tento důvod. Podle mého názoru došlo především k přesunu určité části úspor obyvatel do produktů s vyšším potenciálem zhodnocení, vzhledem k aktuálním cenám na kapitálovém trhu. Jen doufám, že umístění těchto aktiv do jednorázového pojištění činili klienti pojišťoven s vědomím relativně dlouhého potřebného časového období pro získání očekávaného efektu zhodnocení, a tedy menší likviditě „vkladů“.

Větší význam pro trh přikládám růstu v oblasti běžného pojistného, kde lze pozorovat nejen zájem o spořící efekt některých druhů životního pojištění, ale částečně i potřeby krytí životních rizik. Ovšem právě v oblasti zájmu o rizikové produkty nemůžeme být spokojeni.

Znamená to tedy, že Češi rizika podceňují?

Náš prosincový průzkum mimo jiné prokázal, že klienti pojišťoven stále správně nechápou hlavní principy a přínosy různých druhů životního pojištění. Preferují takové druhy pojistných produktů, které slouží především ke zhodnocení jejich finančních prostředků a mají tendenci stále podceňovat produkty sloužící primárně ke krytí životních rizik.

Mimo jiné ukázal, že 75 procent respondentů uzavřelo pojistku pro zajištění svých blízkých, ale statistiky jasně ukazují, že pouze 25 procent z plateb pojistného je určeno na krytí rizik, zbytek se zhodnocuje. Tedy shrnuto, spotřebitelé podceňují rizika, jakými jsou trvalé následky úrazu, invalidita či ztráta zaměstnání.