Důvodem je to, že i řada rodinných příslušníků, kteří si chtějí půjčit, je již zatížena předchozími půjčkami a navíc může přijít i o práci, a tím i o možnost splácení.

Ti, kdo dávají přátelům a rodině z ruky více než pár stovek proto stále více využívají exekutorského zápisu. V podstatě je to preventivní úpis s velmi rychlou účinností: nezaplatíš a exekutor jde okamžitě po platu a následně majetku. Žádné soudní procesy.

„Jen za poslední rok vzrostl zájem o exekutorský zápis šestinásobně,“ konstatuje se ve zprávě jedné z nejaktivnějších exekutorských firem v Česku, kterou je Exekutorský úřad Přerov. Zatímco v roce 2007 realizoval necelých sedm desítek exekutorských zápisů, loni to bylo již téměř šest stovek.

Rychlé vymáhání

„Jedná se o pojistku investice či obecně o zajištění majetku. Jde o listinné prohlášení, kde se jedna strana zavazuje druhé, že v případě nesplácení pohledávky dojde k okamžité exekuci majetku ve prospěch věřitele, aniž by o tom musel rozhodnout soud,“ potvrdil Právu ředitel Exekutorského úřadu Přerov Robert Runták.

Pro dlužníka exekutorský zápis nemá žádný význam v případě, že plní svůj závazek. V případě, že dlužník nesplácí, umožňuje exekutorský zápis okamžitou exekuci a velmi rychlé vrácení dlužné částky.

Exekutorský zápis lze sepsat u jakéhokoliv exekutorského úřadu bez ohledu na to, kde má dlužník či věřitel trvalé bydliště nebo sídlo. Smluvní strany si mohou podle svého uvážení vybrat ze 125 exekutorských úřadů z celé ČR, jejich adresy najdou na internetových stránkách Exekutorské komory.

Cena za zápis stanovená tarifem

Náklady na sepsání exekutorského zápisu platí věřitel nebo dlužník. Záleží na nich. Odměna za zápis se počítá podle notářského tarifu. Základem pro výpočet je částka, která je v zápise uznána, a výpočty jsou pásmově procentuálně odstupňovány, takže nerostou lineárně s částkou. Například za zápis o stotisícové půjčce je odměna dva tisíce korun a zápis o půjčce ve výši půl miliónu korun přijde na necelých šest tisíc korun.

Jak se dohodnout 
Ústní dohoda: je-li beze svědků, nemá prakticky význam. 
Písemná smlouva: běžný postup, ale může být u soudu s dlužníkem napadnutelná a její právní hodnota je často sporná. 
Smlouva sepsaná u advokáta: v případě soudního sporu je ze strany věřitele dobrým podkladem, otázkou ovšem je, za jak dlouho se půjčených peněz věřitel dočká. Dlužník se totiž může odvolávat a i po vynesení konečného rozsudku trvá ještě několik měsíců, než k němu dorazí exekutor. 
Exekutorský zápis: zápis popíše vůli stran a v případě nesplnění je možné se obrátit na exekutora. Výhodou je rychlost případného vymáhaní dlužné částky, které si je předem vědom i dlužník, když si peníze půjčuje. Je to závazek, který přispívá k tomu, že k exekuci často nakonec vůbec nedojde.