Na konci loňského roku se příliv investic zvýšil mezi čtvrtletně o 26 % na 20,6 miliard eur.

„V závěru roku 2009 rapidně vzrostla aktivita investorů ve Francii, Itálii, skandinávských státech, střední i východní Evropě. Tento vzestup byl podpořen vyšším množstvím i hodnotou investičních transakcí,“ uvedla DTZ. Naproti tomu mírný propad byl zaznamenán na vůbec největších investičních trzích v Německu a Velké Británii.

Celkový objem investic do nemovitostí v Česku činil ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku 324 milionů eur, což je pětkrát více než ve třetím čtvrtletí. Za celý rok 2009 dosáhl objem investic 450 miliónů EUR, což ale celkově představuje 58 % propad v porovnání s rokem 2008.

Většina investičního kapitálu byla vytvořena fondy spravovanými společnostmi specializovanými na správu aktiv třetích stran (72 %) a institucionálními investory (17 %). Zbývající investiční prostředky pochází převážně z německých fondů, fondů vlastněných státem a společností kótovaných na burze.