"Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění pocítí vysokopříjmoví zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé.  Zaměstnavatelé měli mít možnost uplatňovat do konce roku 2010 slevy na pojistném na sociální zabezpečení, které se zavedly v srpnu 2009, ale s úsporným balíčkem byly od 1. ledna 2010 slevy zrušeny," vysvětluje advokátka Nataša Randlová.

Dalším bodem u je odklad změn sazeb nemocenského pojištění. Loni činilo pojistné zaměstnavatele 2,3 % z vyměřovacího základu zaměstnavatele. Ten si odečetl z pojistného polovinu částky, kterou v daném měsíci vyplatil zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu pracovní neschopnosti.

Od roku 2010 se měla sazba snížit na 1,4 %, zaměstnavatel by si však odečetl z pojistného jen polovinu částky, kterou v daném měsíci vyplatil na náhradě mzdy svým zdravotně postiženým zaměstnancům. Malí zaměstnavatelé měli mít možnost zvolit si zvýšenou sazbu pojistného – 3,3 %. Za to by si mohli z pojistného i nadále odečítat polovinu částky, kterou v daném kalendářním měsíci zúčtují všem svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Celková sazba pojistného na sociální zabezpečení by tak činila 24,1 % z vyměřovacího základu, respektive 26 %, pokud by zvolili zvýšenou sazbu nemocenského pojištění.

"Úsporný balíček však změny odsouvá až na rok 2011. Všichni zaměstnavatelé i nadále odvádějí 2,3 % na nemocenské pojištění a odečítají si polovinu náhrad mzdy všech zaměstnanců za dočasné pracovní neschopnosti," dodala advokátka  Barbora Suchá z kanceláře Randl Partners .