Zákon přikazuje, aby plátce DPH, který poskytuje svým zaměstnancům benefity například v podobě slev a cenových zvýhodnění, odváděl DPH z ceny obvyklé, tj. z ceny, za jakou by toto plnění poskytnul osobě nespojené.

Rozdíl ceny obvyklé

Každý takový benefit se tak zaměstnavateli prodražuje o DPH, které musí odvést navíc z částky, která tvoří rozdíl ceny obvyklé a ceny zaplacené zaměstnancem.

Novela se dotkla zejména dopravců, kteří poskytují svým zaměstnancům zlevněné jízdenky, nebo zaměstnavatelů, kteří provozují vlastní stravovací či rekreační zařízení.

Problematika cen obvyklých zahrnuje také nemalou část zaměstnavatelů poskytujících zaměstnanecké slevy na své zboží.

Využijte daňových kalkulaček