Podle očekávání přetrvává vysoký počet insolvenčních návrhů u fyzických osob - spotřebitelů. Proti lednu 2009 došlo k nárůstu insolvenčních návrhů o 225% a proti loňskému ročnímu průměru o 33%. O oddlužení požádalo 435 osob, což je ve srovnání s loňským rokem třetí nejvyšší číslo.

V 297 případech bylo oddlužení povoleno. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

Firemní insolvenční návrhy se ve srovnání s lednem 2009 zvýšily o 17 %. Nedosáhly však ani loňského ročního průměru. Z 348 firem, na které byl podán insolvenční návrh, je již v tuto chvíli 141 firem v likvidaci.

U těchto firem, u nichž v drtivé většině případů podává insolvenční návrh likvidátor, končí nejčastěji insolvenční návrh zamítnutím z důvodu nedostatku majetku. Lednové insolvenční návrhy se týkaly spíše menších firem. Výjimkou je Oděvní podnik, a.s., která zaměstnává 1500 osob a v roce 2009 dosáhla obratu 1,35 mld. Kč.