„Centrální registr dlužníků ČR od 31. března 2010 zahájí automatizované podměty Finančním úřadům a Policii ČR na předlužené ekonomické subjekty jak jsou například s.r.o., akciové společnosti, družstva a osoby samostatně výdělečně činné z důvodu podezření z předlužení, zvýhodňování věřitele a dalších přečinů,“ konstatuje se ve zprávě registru na jeho stránkách.

Centrální registr dlužníků umožňuje například zdarma vložit a zveřejnit subjekty, které dluží peníze, a zároveň je zde živnostníkům a firmám doporučováno, aby si pravidelně ověřovali, zda tam nejsou uvedeni neoprávněně.

Insolvenční rejistřík

Najdete zde přehledy exekutorů, odkaz na inkasní službu, burzu pohledávek nebo Insolvenční rejstřík, kde lze on line vyhledat pouze dlužníky, proti kterým již bylo zahájeno insolvenční řízení od roku 2008 včetně. Dlužníky, proti nimž bylo zahájeno konkursní řízení před rokem 2008, lze vyhledat v databázi konkursů.

Černá kniha

V odkazu Černá kniha zase můžete zadávat a sledovat veřejnou vývěsku, v které jsou konkrétně uvedené problémové společnosti a osoby se špatnou obchodní etikou či v trestním řízení.

Černá kniha shromažďuje osoby, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání pro korupci, firmy, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání statutárních orgánů a u kterých je podezření z účasti na závažné trestné činnosti.

Věřitel hledá věřitele

Rejstřík rovněž umožňuje hledání věřitelů, což je vývěska, v niž věřitel hledá další věřitele za uvedeným dlužníkem. Tato služba se zpravidla využívá ke sjednocení věřitelů pro společný postup pro podání návrhu na konkurs, nebo předložení souhrn věřitelů pro případné trestní vyšetřování dlužníka.

Do dluhové pasti se dostávají i jednotlivci

V registrech dlužníků bank a pod silným tlakem exekutorů se čím dál tím více ocitají rovněž jednotlivci a domácnosti, které se již několik let po sobě raketově zadlužují, o čemž svědčí i podrobná statistická analýza ČSÚ, z které vyplývá, že jen za léta 1995-2005 stoupla úroveň zadlužení domácností v ČR o více než 800 %.

Mnoho lidí vytlouká klín klínem, tedy berou si půjčky i u nebankovních institucí a lichvářů za značně nevýhodných podmínek, kdy riskují i ztrátu střechy nad hlavou.

Přitom si lidé stále méně vytvářejí pohotově dostupné finanční rezervy. Míra soukromých úspor už v předchozích deseti letech z dlouhodobějšího pohledu značně klesala a od roku 2000 je nižší než v první polovině 70. let.