Konkrétně Odbor interního auditu a inspekce ministerstva financí za celý loňský rok obdržel celkem 44 protikorupčních udání. Z přehledu dále vyplývá, že korupce byla potvrzena ve třech případech, částečně potvrzena v jednom, neprokázala se ve dvanácti případech, v šetření zůstává jeden. Pouze o dotazy se jednalo v šestnácti podáních a dalších jedenáct bylo vyhodnoceno tak, že nepřísluší MF.

Nejvíce udání se týkalo daní (9), dotací (5), finančních úřadů (6) a celní správy (3). Z hlediska statistiky ovšem bezkonkurenčně „bodovala“ kolonka ostatní, kde bylo 17 případů. Zpráva MF dále nerozvádí, co všechno do ostatních patří.

Většina podání byla pochopitelně anonymních, celkem se jednalo o 29 podání. Autorizovaných sdělení bylo 15. Nejvíce lidé využívají volání na protikorupční linku či zaslání na email (39 případů), písemné formy bylo využito v pěti případech. Číslo protikorupční linky ministerstva financí je 257 043 800; psát leze na email korupce@mfcr.cz.

Vnitro má linku 199, ale zatím bez údajů

Kromě resortu financí provozuje protikorupční linku 199 ministerstvo vnitra. Podrobnosti o ní jsou na stejnojmenné webové stránce. Statistické daje o výsledcích činnosti linky na rok 2009 nejsou zatím k dispozici, poslední údaje se týkají roku 2008.

Česko se propadá

Mezi 180 zeměmi hodnocenými podle míry vnímání korupce mezinárodní organizací Transparency International (TIC ) se Česká republika ke konci loňského roku ocitla na 52. místě. Česko v rámci EU zaostává za západními státy i svými sousedy.

Podle TIC jsou viditelnými trendy politická korupce, neprůhledné financování volebních kampaní a sílící vliv finančních skupin na utváření pravidel hry.

Dalším výrazným problémem je podle TIC dramatické rozkolísání justice a státního zastupitelství, které vede především k dlouhodobé neschopnosti uspokojivě řešit závažnější případy trestné činnosti spojené s ekonomickou kriminalitou nebo korupcí. Schopnost objasňovat tento typ kriminality podle TIC stále klesá.