„Do doby, než bude v dané věci známo definitivní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, není nutno, aby subjekty, které zažádaly o vrácení zaplaceného sociálního pojištění, podaly zároveň, respektive do konce následujícího měsíce, též dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu za období, kterého se žádost týká.

Ze strany územních finančních orgánů nebude vzhledem k výjimečnému charakteru celé události uplatňována sankce za pozdní podání dodatečného daňového přiznání,“ uvedl Jakob.

Dodal, že k případné povinnosti podat dodatečné daňové přiznání budou jednotlivé daňové subjekty finančními úřady včas vyzvány.