Umožňuje to  nový zákon o volném pohybu služeb, který začal v Česku platit od prosince loňského roku. Tolik diskutovaná směrnice o službách, navzdory mnoha okleštěním, které vzhledem ke svému původnímu návrhu komisaře Fritze Bolkensteina prodělala, přece tak jen podnikatelům v rámci EU umožní dočasně poskytovat služby na základě domácího oprávnění. Mezi služby, na které se směrnice vztahuje, patří například činnost softwarových společností, stravování, stavebnictví, překladatelské nebo instalatérské služby.

Instalatér z Aše

Jak zdůraznil portál specializovaný na EU, EurActiv, například český instalatér z  Aše tak bude moci jen přejet hranice do Německa, vybavit novou koupelnu a pak poslat svému německému zákazníkovi fakturu. To vše jen na základě českého živnostenského listu. Pokud by si však na německém území chtěl založit novou pobočku své firmy, čeká ho už jednání s německými úřady.

Konkurence z Polska

Na druhou stranu to však může přinést konkurenci i českým řemeslníkům. Zejména ze strany sousedního Polska. Ze směrnice však můžou kromě příhraničních podnikatelům profitovat i další služby poskytované přes internet. Například poradenské, překladatelské nebo softwarové služby lze samozřejmě poskytovat prostřednictví internetu.

Obavy ze šikany úřadů

Je však otázkou, zda nová směrnice nezůstane přece jen pouze na papíře. Podnikatelé se totiž obávají toho, aby z titulu dodržování národních pravidel pro vykonávání určité činnosti nebyli v zahraničí neúnosně šikanováni. Tlak na upřednostňování domácích podnikatelů podle nich může vyplynout z hospodářské krize.

Obrana přes SOLVIT

Nicméně pokud se firma dostane do situace, že některý z národních úřadů vůči ní uplatňuje neoprávněné požadavky a činní administrativní obstrukce, může se podnik obrátit na celoevropský systém mimosoudního řešení sporů, který se nazývá SOLVIT. V ČR funguje při Ministerstvu průmyslu a obchodu a ročně vyřeší desítky případů, které z velké části dopadnou ve prospěch firem, tzn., že úřad dané členské země EU nakonec ustoupí ze svých mnohdy nesmyslných požadavků.