Od daně byly dříve osvobozeny nové stavby obytných domů a bytů ve vlastnictví fyzických osob, pokud sloužily k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých. Upozornilo na to ministerstvo financí.

„Toto osvobození bylo poskytnuto naposledy loni. Na rok 2009 již přitom nebylo možno nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později,“ upřesnilo ministerstvo financí.

Poplatníkům nezvniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu, neboť nedochází-li k jiným změnám, vyměří příslušný finanční úřad upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí poplatníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.