"Smyslem zvýšení maximálního vyměřovacího základu je placení pojistného na základě principu platební schopnosti, kdy standardní sazba ve výši 29,2 procenta se bude vztahovat na co nejširší skupinu poplatníků," uvedlo ministerstvo financí.

Ministerstvo financí dále nominálně zvýšilo minimální zálohy na sociální pojištění. Zatímco loni platili podnikatelé minimálně 1720 korun měsíčně, od 1. ledna je to o 11 korun více. Ti, kteří mají živnost jako vedlejšák, musí od ledna platit o pětikorunu více, tedy 693 korun měsíčně.

"Ve skutečnosti se jedná o reálný pokles (výše záloh) o zhruba 2,5 procenta, zohledníme-li předpokládanou inflaci za rok 2009 ve výši 0,9 procenta," tvrdí ve svém stanovisku ministerstvo financí.

Nominální výše minimálních záloh vzroste meziročně o 11 Kč u poplatníků - OSVČ provozujících tzv. hlavní činnost, tedy o 0,64 procenta. Obdobně u poplatníků – OSVČ provozujících činnost vedlejší, vzroste záloha o 5 Kč, což je růst o 0,73 procenta. Předpokládaná inflace v roce 2009 je přibližně 0,9 procenta. Reálně tedy poklesne hodnota záloh o 0,26 procenta u OSVČ s hlavní činností a o 0,17 procenta u poplatníků s činností vedlejší.

Zde si můžete snadno spočítat daně