„Šest z deseti telefonních čísel odkazuje žadatele na placenou linku, tarifovanou 95 korunami za minutu. Přitom tato informace je sdělena až jako poslední,“ upozorňuje právník Sdružení obrany spotřebitelů Jiří Žůrek. Zájemce o informace tak může provolat i několikatisícové částky, než vůbec začne o půjčce jednat.

Srovnejte si on line spotřebitelské úvěry

Navíc, zavoláním na takové telefonní číslo se stejně většina lidí vůbec nic nedozví. Jen to, na jaké číslo mají volat, jací operátoři tuto službu neposkytují, nebo že jsou rozhovory nahrávány. Ale vůbec nic o možné výši úvěru, o výši úroku, dále RPSN, tedy celkovém nákladu na úvěr či poplatku za úvěr a sankcích, nebo zdali budou mít možnost si smlouvu o půjčce přečíst dopředu bez tlaku na její uzavření.

Pokud se totiž vůbec dostanete k hovoru s živou osobou, protože většinou je na druhém konci k dispozici pouze záznamník a to mnohdy s plnou schránkou, pak vám tato osoba sdělí, že tyto  informace stejně nemá k dispozici, jak k tomu bylo ve všech třech případech, kdy se SOS podařilo v testu navázat s někým kontakt.

U spotřebitelských úvěrů se dívejte nejen na výši úroků a RPSN, ale vyvarujte se podpisu smluv obsahující přímou exekuční vymahatelnost, prověřte si, kdo je osobou rozhodce v případě sporu, a nepodepisujte smlouvy obsahující obrovské sankce v případě prodlení splátek.