„Mohlo by jít o další vlnu kopírování karet a jejich PIN kódů v bankomatech v ČR,“ uvedla ve svém prohlášení ČS.

Právě díky všímavosti klientů České spořitelny a pomoci banky zadržela Policie ČR v pondělí 7. prosince v Praze dva muže, kteří jsou podezřelí z instalace skimmovacích zařízení na bankomaty. U mužů bylo nalezeno skimmovací zařízení i padělky karet.

Podvodníci už umí obejít ochranu

Podle poznatků, které má banka k dispozici, mívají nejnovější modely kopírovacího zařízení na bankomatech České spořitelny stejnou zelenavou barvu jako bezpečnostní nástavec, který je umístěn v bankomatu na vstupu pro kartu, a mohou být na tento nástavec upevněny. Čtečka bývá také často kamuflována v liště, která je umístěna přes šířku bankomatu přes vstup pro platební kartu a výdej potvrzenek.

Kamera pro snímání PIN je pak většinou v liště nad rámem obrazovky. Krycí lišty kopírovacích prostředků jsou vesměs v barvě a kovu velmi podobných materiálu, ze kterého je bankomat vyroben.

Můra bank: skimming

Skimming, čili kopírování magnetického proužku karet v bankomatech, je metodou velmi starou, která se průběžně vyvíjí. „Uplatňujeme řadu preventivních opatření před kopírování karet: instalací protikopírovacích zařízení a softwarů v bankomatech počínaje, přes preventivní blokování karet v případě podezření na skimming a úzkou spolupráci s policií až po fyzický i elektronický monitoring bankomatů na dálku,“ uvedla ČS. Česká spořitelna ubezpečila, že ztráty klientů způsobených kopírováním karet i nadále kompenzuje.