*Kdo nastoupil na mateřskou ještě letos, bude pobírat dvě různé částky: jinou za letošní rok a jinou v příštím roce.

* U mateřské, na kterou vznikl nárok  před 1. lednem 2010 a trvá i  po 31. prosinci 2009, se upraví, tedy přepočítá, výše této dávky za kalendářní den od 1. ledna 2010. To znamená, že  výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den, na kterou vznikl nárok před 1. lednem 2010, se  od tohoto dne do 31.12. 2010 sníží ze stávající sazby peněžité pomoci v mateřství z redukovaného denního vyměřovacího základu ve výši 70 % na 60 %.

* Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) by se měla redukovat do částky první redukční hranice stejně jako u nemocenského  a ošetřovného, tj.  sazbou ve výši 90 % (nyní 100 %).  Přepočet se týká všech matek, kterým přechází nárok na peněžitou pomoc v mateřství z roku 2009 do r. 2010. Přepočet se týká nejenom snížení procentní výměry ze 70 % denního vyměřovacího základu na 60 %, ale také redukce denního vyměřovacího základu, ze kterého se PPM vypočítává.
Dávky PPM v letošním roce i v roce 2010 si může každý vypočítat na kalkulačce nemocenského pojištění na webových stránkách MPSV.

* Rodičovského příspěvku se žádné změny netýkají, příští rok budou nároky i výše rodičovského příspěvku stejné. Nicméně snížení mateřské nakonec v některých případech výši jeho čerpání ovlivní.