Je třeba rozlišovat, mluvíme-li o rodičovské dovolené či o rodičovském příspěvku. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to maximálně do tří let věku dítěte.

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, u které si rodič volí délku čerpání: rychlou dvouletou, tradiční tříletou nebo pomalou čtyřletou. Takže rodič může například pobírat rodičovský příspěvek dva roky, ale čerpat rodičovskou dovolenou tři roky.

Můžete pracovat, stará-li se někdo jiný

Rodič může i při pobírání rodičovského příspěvku libovolně pracovat, pokud zároveň zajistí péči o dítě, a to i jinou osobou. Nesmí však při tom porušit podmínku, že dítě mladší tří let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci.

Dítě, které dovršilo tři roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo nejvýše pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci.

Propočítejte si svůj rodinný rozpočet pomocí finančních kalkulaček  

* Pokud si rodič požádá o dvouletý rodičovský příspěvek, dává tím podle úřadů najevo zaměstnavateli, že si bere dvouletou rodičovskou dovolenou a po této době se hodlá vrátit do práce. Pokud se však rodič rozhodne, že chce ještě zůstat s dítětem doma, má na to podle Zákoníku práce nárok do 3 let věku dítěte, upřesňuje odborník na pracovní právo Ladislav Jouza. Rodičovský příspěvek však už dál pobírat nebude. Bude-li mít daná osoba zájem pečovat o dítě až do jeho 4 let věku, musí požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy. Zaměstnavatel mu však může, ale nemusí vyhovět.
Pokud zaměstnavateli maminka oznámila, že se vrátí po dvou letech, musí opět oznámit, že si rodičovskou dovolenou prodlužuje o rok.
* Zaměstnavatel je povinen držet pracovní místo do tří let věku dítěte.
* Rodičovská dovolená nemusí být čerpána vcelku. Pokud zaměstnanec či zaměstnankyně nastoupí například v jednom roce dítěte zpět do práce, mohou až do jeho tří let věku kdykoliv požádat znovu o poskytnutí rodičovské dovolené a musí jim být vyhověno. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat otec i matka, nebo najednou oba rodiče, rodičovský příspěvek jen jeden.
*Druhé dítě: A co maminka, která je doma na rodičovské dovolené s prvním dítětem a pobírá stále rodičovský příspěvek, a během té doby se jí narodí druhé dítě, má nárok i na dvouletý rodičovský příspěvek?
Na dvouletou variantu dosáhnou letos maminky s denním vyměřovacím základem 380 Kč. Příští rok to bude jinak, protože se změní výpočet. Některé maminky tak o možnost volby dvouletého rodičovského příspěvku přijdou. Jak upřesnila Česká správa sociálního zabezpečení, pokud trvá dosud zaměstnání u původního zaměstnavatele, nárok na novou peněžitou pomoc v mateřství, kterou  bude maminka pobírat na další dítě, se vypočítá na základě původní pracovní smlouvy, a to z denního vyměřovacího základu zjištěného pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství. Podle zákona jí vzniká nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte.
Pokud již nemá pracovní smlouvu, po narození dítěte má nárok rovnou na rodičovský příspěvek, ne na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou). Vybírá si pak mezi 3 nebo 4letým rodičovským příspěvkem.
* Žádnou možnost výběru nemá studující matka, která dosud nebyla zaměstnaná. Ta musí zvolit čtyřletý rodičovský příspěvek, nemá nárok na mateřskou a po porodu nastupuje rovnou na rodičovskou dovolenou. Porodné dostane.