Pokud klient nesplácí svůj úvěr, spořitelna ho nejprve telefonicky kontaktuje. Když na telefonické výzvy nereaguje, písemně ho upozorní na neplnění podmínek sjednaných smlouvou o úvěru.

V případě, že klient (popř. přistupitel, ručitel) nereaguje ani na třetí výzvu ke splácení úvěru, je úvěrový případ postoupen na oddělení vymáhání pohledávek, kde jsou jednotlivé nesplácené úvěry řešeny individuálně, například návrhem úpravy splátkového kalendáře a v nejhorším případě prodejem zastavené nemovitosti.

Spočtěte si, kolik vám stavební spoření vydělá

„Pokud jde o poplatky, první písemná upomínka je zdarma, druhá stojí 200 Kč, třetí upomínka a výzva v okamžiku ukončení smluvního vztahu jsou zpoplatněny 500 Kč,“ dodala Eva Malecká, mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

„Každopádně doporučujeme okamžitě kontaktovat stavební spořitelnu, nejlépe ještě v době, kdy klient již předpokládá, že by se mohl dostat do problému se splácením,“ doporučuje Česká spořitelna.

Překlenovací jsou rizikovější

Úvěr ze stavebního spoření je splácen anuitní splátkou, která se skládá zejména ze splátky úroků a zároveň se splácí jistina. U překlenovacího úvěru, který je obecně rizikovější, jsou placeny jednou splátkou úroky z jistiny a druhou splátkou je prováděna pravidelná úložka na účet stavebního spoření, kterým bude v okamžiku přidělení splacena část jistiny a vznikne úvěr ze stavebního spoření.

Založte si stavební spoření on-line

„Přerušení se může týkat pouze pravidelné úložky na účet stavebního spoření, tj. klient musí i nadále částečně splácet. Lze požádat o přerušení splácení na šest měsíců, v odůvodněných případech i na delší dobu. Snížení splátek v odůvodněných případech umožňujeme u úvěru ze stavebního spoření. U překlenovacího úvěru se snížení provádí jen výjimečně,“ vysvětluje Hana Vaněčková z Modré pyramidy KB.

„Ve výjimečných životních situacích si může klient dojednat individuální splátkový kalendář s krátkodobým přerušením splátek. Přerušení splátek je bez poplatku. Snížení splátek úvěru ze stavebního spořen je možné,“ sdělil Rostislav Trávníček z Českomoravské stavební spořitelny.