Kyrgyzstán se výraznými reformami dostal z 80. na 41. místo a profiloval se letos jako druhá nejvíce reformující se země na světě. Kazachstán tento rok postoupil o jednu příčku výše na celkové 63. místo. Za Kyrgyzstánem ze zemí SNS kromě KZ skončily Arménie, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Ukrajina, Uzbekistán a Tádžikistán.

V praxi je však třeba tato hodnocení brát s jistou rezervou, neboť například v Kazachstánu se podle odborníků na exportní financování vyčerpal značný potenciál státních úvěrů a nyní je zde mnoho projektů, především ve stavebnictví, zpomalena nebo dokonce úplně zakonzervována. Exportní příležitosti pro naše firmy jsou však v Kazachstánu podle odborníků stále zajímavé, obzvláště pokud je zároveň s projektem řešeno i financování prostřednictvím dokumentárních plateb a bankovních záruk.

Nižší daně

Od ledna 2009 je v Kazachstánu platný nový daňový zákoník. Celková daňová zátěž byla snížena z původních 41,7 % na 35, 9 %, přičemž v zemích OECD je průměrná výše daňové zátěže 44%. Zároveň byla zjednodušena pravidla pro registraci plátce daně, pro vrácení DPH a pro provádění povinných auditovaných závěrek. Došlo také ke zrušení povinných zálohových plateb daní pro malé a středně velké podniky.

Vláda v Kazachstánu zjednodušila vydávání stavebních povolení, včetně zkrácení lhůty nutné k jejich vydání. Byl také snížen poplatek za zřízení přípojky elektřiny, který byl dříve jeden z nejvyšších na světě, a poplatek za topografické průzkumy.

Kyrgyzstán zvýšil ochranu investorů

Kyrgyzstán rovněž podle proexportní agentury CzechTrade provedl reformy v oblasti ochrany investorů a zajištění dodržování smluv.

Byl zde zaveden nový systém vyřizování stavebních povolení založený na tom, do jaké míry je projekt technicky náročný. Malé stavby jsou posuzovány v jednodušším a rychlejším režimu. Důsledkem reforembyly zkráceny lhůty nutné vyřízení povolení z průměrných 159 na 137 dnů. Poplatek za povolení se snížil téměř o 60 %.

Založení právnických osob bylo zjednodušeno snížením povinné výše základního kapitálu a zrušením celé řady registračních poplatků. V oblasti najímání zaměstnanců byla zjednodušena pravidla hromadného propouštění a zpětného náboru. Je zde ale stále velká daňová zátěž – až 59,4 %.