Kodex mobility klientů, k němuž do dnešního dne přistoupilo 12 bank, se týká běžných účtů v ČR. „Standard jsme zpracovali na základě dokumentu připraveného evropskými úvěrovými institucemi. Banky k němu přistupují dobrovolně, následně se však jeho dodržování pro ně stává závazným,“ uvedl náměstek výkonného ředitele ČBA Jan Matoušek.

Klíčová pravidla

- Klientovi stačí navštívit banku, u které se rozhodl otevřít nový účet; pokud o to požádá, nová banka za něj sama vyřídí vše potřebné v jeho původním peněžním ústavu.
- Podkladem pro zahájení procedury je vyplnění a podepsání žádosti o změnu banky.
- Nová banka zašle té původní žádost o převod trvalých platebních dispozic, případně o zrušení účtu. Původní banka jí následně předá všechny potřebné údaje.
- Celý proces by měl trvat maximálně 15 pracovních dnů.
- Datum, k němuž se příkazy a inkasa v jednom peněžním ústavu zruší a v druhém nově zavedou, si však určí sám klient.
- Na konci akce zruší původní banka účet – samozřejmě pokud o to klient požádal a nebrání tomu žádné překážky (např. nedostatek prostředků na účtu či jiná forma nevyrovnaných závazků klienta).

Ke standardu doposud přistoupily banky Banco Popolare ČR, Citibank Europe, Česká spořitelna, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Československá obchodní banka, HSBC Bank, J&T Banka, Komerční banka, PPF banka, UniCredit Bank Czech Republic, Volksbank CZ, Waldviertler Sparkasse von 1842.