Zatímco v roce 2005 realizoval například Exekutorský úřad Přerov, který patří u nás k nejaktivnějším, přes deset tisíc exekucí, tak letos to už bylo 32 tisíc. Exekuce však nejsou jedinou možností, jak může firma dostat z dlužníka své peníze. Dalším řešením je najmout si firmu, specializovanou na správu a vymáhání dluhů.

„Úspěšnost při mimosoudním vymáhání je 75%. Zbytek končí u soudu, kde se podaří vymoci další zhruba pětinu. Znamená to, že jen pět procent pohledávek je ve skutečnosti nedobytných,“ tvrdí Cyril Mores zel společnosti Creditreform.

Polovina zbankrotovaných nemá nic

Jde však o čas. Věřitel nesmí otálet. Je třeba vzít v úvahu, že více než polovina zbankrotovaných firem nemá už žádný majetek. Pokud věřitel jedná okamžitě a dostatečně důrazně, obvykle stihne své peníze dostat. V opačném případě zůstává až na konci seznamu věřitelů a většinou už na něj nezbude.

"Například velkoobchody a stavební firmy se snaží tlačit na dlužníky samy a obrátí se na specializované firmy až ve chvíli, kdy je nejhůř. V takovém případě úspěšnost vymožení pohledávky klesá na zhruba 30 procent, ale není výjimečná i totální neúspěšnost,“ dodal Mores.

Účetní nesmí čekat

V zásadě se doporučuje, aby ihned po uplynutí splatnosti byly zahájeny aktivní kroky. Účetní nebo obchodní zástupce obdrží seznam faktur po splatnosti a před zasláním první písemné upomínky své zákazníky osloví s dotazem, zda zakázka proběhla v pořádku a faktura bude v následujících dnech uhrazena. Jako následný automatický krok by mělo následovat písemné zaslání upomínek – nejpozději do dvou týdnů po splatnosti.

Předpokladem je, že věřitel má přehled o svých neuhrazených pohledávkách – jeho účetní program má také možnost generování upomínek nebo drobní podnikatelé mají dobrý přehled o vystavených fakturách a se svými dlužníky pravidelně komunikují.

Věřitelé, kteří spolupracují s externími inkasními agenturami, mají k dispozici další možnost: některé agentury nabízejí v rámci svých služeb upozorňovací razítko, že splatnost faktur je hlídána nebo že jsou pohledávky věřitele spravovány inkasní firmou, a tak je dlužník upozorněn na možné předání problematických pohledávek do cizí správy.

Dvě stovky vymahačů

V Česku působí kolem dvou set agentur a společností, které nabízejí správu, odkupy nebo vymáhání pohledávek. Ty nejvýznamnější jsou v Asociaci inkasních agentur. Většina stabilních agentur nabízí inkaso pohledávek za tuzemskými dlužníky výhradně na základě provize z vymožených částek.

Za kolik

Provize závisí na výši a stáří pohledávky. Obvyklé provize z vymožených částek se u tuzemských pohledávek ne starších půl roku pohybují kolem deseti procent. Cenové rozdíly jsou také mezi pohledávkami za firmami a za spotřebiteli.

Provizi může zaplatit dlužník

Nezřídka se stává, že se věřitelovu provizi podaří vymoci na dlužníkovi. „I když to zní neuvěřitelně, mohu ze zkušenosti říci, že jde o 10 až 15 procent případů, kdy jsme vymohli 110 procent dluhu,“ konstatuje Mores.