Firmy ovšem podle studie často pozdrží platbu, čímž si vylepšují cash-flow, ale nakonec za dodané zboží či služby zaplatí. Tyto trendy potvrdil i nedávný průzkum Poštovní spořitelny mezi živnostníky. Sedmnáct procent z nich prodloužilo dobu splatnosti, další naopak platbu přes faktury omezili na minimum a vyžadují za své zboží  hotovost (12 procent dotazovaných).

Bazary a servisy jsou na tom lépe

Problémy s pozdním nebo dokonce absolutním neproplácením faktur méně pociťují živnostníci, kteří podnikají s použitým zbožím, obchodují mimo prodejny, nebo ti, jejichž živnost má servisní charakter. Operují totiž často s menšími částkami a mnohdy vyžadují platbu v hotovosti.

Den po splatnosti jednejte

„Účetně rosteme, jenže podniky, které léta bez potíží platily, nám najednou začínají dlužit. Nebo dlouholetý zákazník přijede na servis, nechá si udělat opravu za desetitisíce, ještě si s námi přátelsky popovídá, ale za čtrnáct dní nám řekne, že prostě nemá. Přitom daně se platí z již odeslaných, ale nikoli reálně uhrazených faktur. Nikdy jsme nepotřebovali úvěr, ale jak to tak vypadá, budeme díky tomuto vývoji nuceni se po nějakém menším provozním úvěru rozhlédnout. Museli jsme najet na nekompromisní systém, kdy vyžadujeme zálohy, a jak uplyne doba splatnosti, následující den okamžitě jednáme,“ řekl podnikatel, který se již léta specializuje na dovoz, úpravy a servis terénních vozů. 

Řešením je pojištění nebo factoring

Díky druhotné platební neschopnosti je řada firem více nucených sahat po provozních úvěrech, pojištění pohledávek nebo využívat factoring. Factoring vedle financování pohledávek firmám zajišťuje prověřování bonity odběratelů, stanovení doporučených úvěrových limitů a monitoring odběratelského portfolia, kompletní správu pohledávek, jejich inkaso a případné pojištění.

Výhodou pro podnik je, že nemusí čekat, až mu odběratel zaplatí a peníze dostane od factoringové společnosti. Samozřejmě za poplatek. Hrubým přepočtem se standardně jedná o 1,5–2 procenta z hodnoty pohledávky.

Kolik zaplatíte za klid

Cena se v podstatě skládá ze dvou základních složek: z factoringového poplatku, který je stanoven v procentní výši a je účtován z hodnoty pohledávky za poskytnutí správy, inkasa, vymáhání, případně pojištění pohledávek, a z poplatku na bázi úroku, který je účtován z výše poskytnutého předfinancování od data poskytnutí do data úhrady pohledávky.

Výsledná výše se skládá z příslušné sazby PRIBOR / LIBOR + marže v procentech p.a. v závislosti na riziku pohledávky. Faktor si může účtovat některé další poplatky dle sazebníku např. poplatek za posouzení obchodního případu, za změnu factoringové smlouvy, monitorovací poplatky za pojištěného dlužníka.

Factoringový trh se oživuje

To, že firmy zasažené krizi opět začínají více využívat factoringu, dosvědčuje fakt, že pokles factoringového trhu zpomalil. Firmy sdružené v Asociaci factoringových společností ČR vykázaly ve statistice za tři čtvrtletí letošního roku celkovou hodnotu postoupených pohledávek ve výši 67,044 miliardy korun.

V porovnání se stejným obdobím roku 2008 to představuje zhruba 65 procent loňské skutečnosti. Rovněž proti prvnímu pololetí se jedná o mírné zlepšení. Největší tržní podíl mají Factoring ČS (28,9 procent), ČSOB Factoring (23,8 procent) a Factoring KB (14 procent).