Plán EU se týká derivátů obchodovaných na mimoburzovních trzích, tj. cenných papírů, které jsou předmětem obchodu, o němž se zveřejňuje jen málo informací, a jenž se uzavírá mezi dvěma stranami přímo. Obchodování s tímto typem derivátů se za posledních deset let velmi rozmohlo a celosvětový trh s nimi dosahuje hodnoty stovek bilionů eur. Obchodníci však podceňovali riziko neplnění závazků.

 

V nejbližších letech bychom se mohli dočkat další finanční krize. Příčinou bude vedle extrémního množství likvidity ze stimulačních balíčků rovněž neschopnost efektivně regulovat trh s deriváty. Mark Mobius

 

EK: Nové předpisy už příští rok

Předpisy ke snížení rizik, jež tyto cenné papíry představují, hodlá Evropská komise zavést už příští rok. Podle nových pravidel se také bude od finančních institucí požadovat, aby poskytovaly více zajištění a měly v držení více kapitálu u těch obchodních operací, které neprocházejí přes centrální zúčtování. Hodnota těchto produktů se odvozuje od ceny podkladového aktiva - výše úrokových sazeb či ceny ropy.

Záznamy o utajených transakcích

Unie chce, aby standardní verze uvedených nástrojů byly obchodovány prostřednictvím ústředních zúčtovacích služeb (tzv. zúčtování ústřední protistranou), které by tak absorbovaly velkou část rizika neplnění závazků. O veškerých ostatních transakcích by se musely vést záznamy.

Opatrný optimismus a...

Finanční krize přivedla eurozónu, k níž v současné době náleží 16 zemí, poprvé za její desetiletou historii do recese. „Po mohutné vlně vládních výdajů se nyní objevují známky oživení, výhledy do budoucna jsou však stále nejisté,“ uvedla Evropská komise.

...další finanční krize?

 „V nejbližších pěti až sedmi letech bychom se mohli dočkat další finanční krize. Příčinou bude vedle extrémního množství likvidity ze stimulačních balíčků rovněž neschopnost efektivně regulovat trh s deriváty,“ varuje jeden z nejznámějších fondových manažerů Mark Mobius.

Zisky investičních bank postupně klesnou o třetinu

Na regulační opatření doplatí investiční banky, kterým klesnou zisky. „Konkrétní příčinou poklesu zisků bude především regulace obchodů s deriváty, které patřily k rozhodujícím generátorům zisku investičních bank. Ziskovost investičních bank klesne v dlouhodobé perspektivě kvůli novým opatřením takřka o třetinu,“ konstatuje Česká kapitálová investiční agentura (ČEKIA).

Úvěrové banky na koni

Návratnost vlastního kapitálu v sektoru investičních bank má spadnout už do roku 2011 na 11 procent z předchozích 15. Podle Bloomberg se předpokládá pokles návratnosti kapitálu Deutsche Bank do stejného roku na 6,7 % ze současných deseti. V případě Goldman Sachs, jak uvádí materiál vypracovaný týmem pod vedením analytika Kiana Abouhosseina, klesne návratnost o 4,4 procentního bodu, resp. u Barclays o 4,3 p. b. „Všechny banky přijdou o část zisků; relativními vítězi budou ty s aktivním přístupem vůči legislativním změnám. Podle Abouhosseina preferuje JP Morgan klasické banky, zaměřené na tradiční úvěry, především z důvodu nižší předpokládané citlivosti na zpřísnění regulačního rámce,“ uvedla ČEKIA.