S myšlenkou, že ceny finančních instrumentů se pohybují v trendech, přišel už na konci 19. století Charles Dow, zakladatel známého akciového indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Trendová čára se do grafu zakresluje jako přímka. U rostoucího trendu spojuje významná dna (minimálně dvě) cenového vývoje finančního instrumentu. Naopak u klesajícího trendu se zakresluje pomocí spojení významných vrcholů (minimálně dvou). V rostoucím trendu tedy kreslíme trendovou čáru pod cenami, a to v místě přibližného dotyku ceny a trendové čáry, v klesajícím trendu naopak nad cenami. Rostoucí trend rozpoznáme tak, že vytvoří vždy vyšší vrchol a nižší dno. Klesající trend naopak tvoří vždy nižší dno a nižší vrchol. Přirozenou podmínkou konstrukce trendové čáry je existence trendu. Na finančních trzích existují tudíž i situace, kdy trh jen tak osciluje kolem určité cenové hladiny a nevytváří žádný trend. V takovém případě se trendová čára zakreslit nedá.

Trendové čáry podobně jako supporty a rezistence slouží jako psychologické bariéry mezi kupci a prodejci.  Platí, že čím více bodů dotyků na trendové čáře najdeme, tím je trendová čára významnější (obtížněji) překonatelná. Zakreslení trendových čár je subjektivní. To znamená, že si je do cenového grafu zakresluje každý sám a je jenom na něm, jak si je nakreslí.

Trendové čáry mohou mít různý sklon (strmost). Když je trendová čára strmější, trend roste/klesá rychleji a můžeme počítat s velmi brzkým obratem trendu. Naopak, když je trendová čára plošší, můžeme očekávat, že trend potrvá delší dobu a hned tak rychle nenastane obrat trendu.

Trend

Ukázka rostoucího a klesajícího trend

FOTO: http://bossa.cz/cs/

V zásadě bychom měli obchodovat vždy s trendem a ne proti němu. Přísloví říká: „Trend je tvůj přítel.“ To znamená, že jsme-li v rostoucím trendu, upřednostňuje dlouhé pozice (nakupujeme), naopak v klesajícím trendu preferujeme krátké pozice (prodáváme).

Při obchodování se trendové čáry využívají podobně jako supporty a rezistence. To znamená, že cena se od trendové čáry buď odrazí a pokračuje v trendu, nebo ji prorazí a dochází ke změně trendu.

Dle délky trvání trendu rozpoznáváme, primární (dlouhodobý), sekundární (střednědobý) a terciární (krátkodobý) trend. Primární neboli hlavní trend obvykle trvá jeden až tři roky. Sekundární trend jde opačným směrem než primární, nebo je formou korekce primárního trendu. Trvá od 3 týdnů do 3 měsíců. Krátkodobý trend trvá méně než 3 měsíce.

Primární, sekundární a terciární trend

Ukázka primárního, sekundárního a terciárního trendu

FOTO: http://bossa.cz/cs/

Více o konstrukci trendových linií a jejich využíti v technické analýze se dozvíte v následujícím videu.

Video

Trendové linie