Tento indikátor je u nás sestavován pro společnost HSBC společností Markit Economics. Vychází z údajů průzkumu zhruba 300 nákupních manažerů českých průmyslových podniků. Je barometrem sentimentu výrobního odvětví každé ekonomiky.

Celková produkce se v předchozím měsíci v České republice víceméně nezměnila. Lepší než očekávané hodnoty dosáhl indikátor díky pomalejšímu poklesu nových objednávek.

Domácí výrobní průmysl se vyznačuje již od začátku tohoto roku pomalejším tempem. Je to důsledek recese, čili negativního růstu HDP, ve které se naše ekonomika právě nachází.  Hospodářská kontrakce je způsobena zejména dvěma důvody. Prvním z nich je snížená poptávka po domácí produkci ze strany zahraničí, hlavně ze strany evropských obchodních partnerů. Druhou příčinou jsou fiskální opatření vlády.  Nižší vládní výdaje a vyšší daně snižují disponibilní důchod domácností. Pokles jak domácí, tak zahraničí poptávky po českém zboží, pak způsobuje útlum v průmyslové výrobě.