Hlavní obsah

Rodinné finance: Jak na společné zdanění manželů

Manželé mohou letos poprvé uplatnit za předchozí rok společné zdanění manželů, které jim může přinést značný finanční přínos. Kolem této záležitosti ale stále panuje mnoho nejasností. V rubrice Práva Rodinné finance v sobotu 4. února zveřejňujeme vzor vyplnění přiznání ke společnému zdanění manželů a snažíme se na nejčastější otázky odpovědět.

Rodinné finance: Jak na společné zdanění manželů

Nevyživujeme žádné dítě, ale máme zájem o společném zdanění. Je to možné?

Není. Podmínkou je alespoň jedno nezletilé vyživované dítě, nebo dítě, které není starší 26 let a studuje.

Náš syn loni v květnu skončil vysokou školu a začal pracovat. Můžeme uplatnit společné zdanění?

Můžete. Stačí, aby syn byl vyživován jediný den v loňském roce a splňoval podmínku věku.

Je výhoda společného zdanění jen v tom, že lze společný základ daně rozdělit na dvě poloviny?

Pro manžele, z nichž jeden nemá zdanitelné příjmy, je výhoda i v tom, že tento manžel může uplatnit odečty, jako by sám měl zdanitelné příjmy. Tedy např. základní nezdanitelnou částku 38 040 korun ročně, odečty penzijního připojištění a životního pojištění atd.

Když jde o společné zdanění manželů, tak asi podávají i společné přiznání, ne?

V žádném případě. Každý z manželů musí podat přiznání sám za sebe. Tedy například i ten z manželů, který neměl loni žádné zdanitelné příjmy.

Proč se v přiznání uvádějí nezdanitelné částky, když od ledna mi mzdová účtárna uplatňuje slevy na dani?

Nezapomínejte, že slevy na dani se využívají až od ledna 2006, zatímco společné zdanění se týká roku 2005. Pouze daové zvýhodnění na děti (6000 korun ročně) bylo zavedeno již od ledna 2005.

Prý mají manželé podat přiznání v jeden den.

Zákon neukládá, že to musí být v jeden den, ale ve stejné lhůtě, to je do 31. března, pokud manželům nezpracovává přiznání daňový poradce. Je ale lépe podat obě přiznání současně, například v jedné obálce. Usnadní to práci finančnímu úřadu.

V mzdové účtárně mi řekli, že je dobré si už teď rozmyslet, zda uplatníme společné zdanění či nikoli? Ale vždyť máme čas až do konce března?

Jde o, že zaměstnanec, který nevyužije společné zdanění, může účtárnu požádat do 15. února o roční zúčtování záloh na daň z příjmu, v rámci něhož lze uplatnit například i odečty penzijního připojištění a životního pojištění. Kdo ale bude podávat daňové přiznání, neměl by žádat účtárnu o zúčtování záloh.

Manželka studuje. Může si ve svém přiznání v rámci společného zdanění také uplatnit odpočet na studenta ke své nezdanitelné částce, to je 38 040 11 400 korun?

Může.

Manželka je ve starobním důchodu, má běžný důchod, a tak částku 38 040 korun nemůže uplatnit. Které jiné odečty může vlastně uplatnit?

Všechny odečty, ke kterým splňuje podmínky dané zákonem. Tedy například platby penzijního připojištění a životního pojištění, dárcovství krve, úroky z úvěrů na bydlení atd.

Manžel je ve starobním důchodu, který přesáhl částku 162 000 korun. Co s tím?

Můžete i tak využít společné zdanění. Manžel ale ve svém přiznání nebude moci uplatnit nezdanitelnou částku 38 040 korun. Výjimkou je případ, že by odešel do důchodu až v průběhu loňského roku. Manžel bude muset jako příjem uvést tu část důchodu, která přesahuje 162 000 korun.

Manžel i manželka mají příjem ze závislé činnosti, ale mimo to mají jako vedlejší zdroj příjmů také podnikání. Jak budou společně danit?

Do základu daně vstoupí i příjmy z podnikání, a to tomu, kdo má tyto příjmy. Ostatní postup je stejný jako u zaměstnanců.

Manželka je v částečném invalidním důchodu. Co si může odečíst?

38 040 korun základní nezdanitelnou částku plus 7140 korun jako částečně invalidní důchodce.

Do které rubriky se píše odečet na dítě?

Je pro to zvláštní šestý oddíl daňového přiznání.

Nezdanitelné částky jsou daňovém přiznání dvakrát - v základním formuláři a příloze číslo 5. Vyplním obojí?

Pouze v příloze č. 5. V základním formuláři kolonky pro nezdanitelné částky vynecháte a vyplníte v něm až řádek 61. A to tak, že sem přenesete údaj z formuláře č. 5.

Z titulu společného zdanění jednomu z manželů vznikne přeplatek na dani, druhému nedoplatek. To finanční úřad jednomu peníze vrátí a druhý musí daň zaplatit? Nezaplatí ještě navíc penále?

Ten z manželů, komu vznikne v přiznání přeplatek, na str. 4 základního formuláře požádá, aby z jeho přeplatku byl zaplacen nedoplatek druhého manžela. Uvede rodné číslo svého manžela a číslo účtu finančního úřadu svého manžela, které se zjistí buď na finančním úřadu nebo na webové stránce www.mfcr.cz v části Daňová správa, Databáze a registry. Druhý z manželů platit penále nebude.

U zaměstnavatele jsem loni uplatňoval daňové zvýhodnění na dvě děti, manželka neměla zdanitelný příjem. Mohu nyní ve svém přiznání uplatnit slevu na jedno dítě u sebe a a na druhé zase manželka?

Nemůžete. Slevy musí uplatnit ve svém přiznání ten z manželů, který je uplatňoval v loňském roce.

Manžel je zaměstnancem, manželka bez vlastních příjmů. Co si kdo můžeme odečíst?

Manžel 38 040 korun jako základní nezdanitelnou částku a 21 720 korun na manželku  bez vlastních příjmů. Manželka si může odečíst 38 040 korun.

Manžel je zaměstnancem, manželka pobírá jen důchod v běžné výši. Co si kdo může odečíst?

Pouze manžel si může odečíst 38 040 korun.

Manžel pobíral po celý rok 2005 starobní důchod a nepodnikal, syn, mladší než 26 let, dokončil vysokou školu a já jsem k 1. říjnu ukončila zaměstnání a jsem ve starobním důchodu. Může uplatnit odečitatelnou částku 38 040 Kč i manžel?

Je-li za loňský rok důchod manžela celkově vyšší než 38 040 Kč, nemůže tuto částku nijak využít. Je-li celková suma důchodu za rok nižší, pak se odečte od 38 040 Kč a rozdíl lze uplatnit jako nezdanitelnou částku.

Může manželovi, který nemá žádné příjmy, a vznikne mu na základě společného zdanění nedoplatek na dani, nově vzniknout povinnost platit zálohy na daň z příjmů?

Podle současného zákona může, ale v Senátu je novela zákona, která tento problém odstraňuje. Měla by být účinná do konce termínu pro podání daňového přiznání.

Může poplatníkovi, který má příjmy jen ze zaměstnání, vzniknout nově povinnost platit zálohy na daň z příjmů?

Zaměstnanci tato povinnost vzniknout nemůže. Zálohu na daň mu bude nadále srážet zaměstnavatel.

Co se dále dočtete v Rodinných financích 4. února

Kdy nemohou uplatnit společné zdanění podnikatelé?
Detailní vývoj kursů podílových fondů
Kde je nejvýhodnější koupit a prodat valuty

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků