Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Ludmila Žlábková, Právo

Podpora v nezaměstnanosti

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2018 je 16 682 korun měsíčně, v případě absolvování rekvalifikace 18 695 korun měsíčně.

Ilustrační snímek Foto: Ludmila Žlábková, Právo
Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má člověk, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím takzvaných náhradních dob (například pobíral invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně či pečoval o dítě do čtyř let).

Maximální doba, po kterou člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od jeho věku. Pokud tedy splní podmínky pro přiznání podpory, bude délka takzvané podpůrčí doby:
• 5 měsíců u lidí do 50 let věku,
• 8 měsíců u lidí nad 50 a do 55 let věku,
• 11 měsíců u lidí nad 55 let věku.

V případě, že od posledního zaměstnavatele odejde s odstupným, podporu v nezaměstnanosti může pobírat až po uplynutí doby, na kterou bylo odstupné vyplaceno.

V případě výpovědi z důvodu porušení pracovní kázně, či režimu práce v průběhu posledních šest měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nemá člověk nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Sazba podpory

První dva měsíce podpůrčí doby pobírá nezaměstnaný 65 procent, třetí a čtvrtý měsíc 50 procent a od pátého měsíce, tedy po zbytek podpůrčí doby pak 45 procent z průměrného měsíčního čistého výdělku u posledního zaměstnavatele.

Pokud nezaměstnaný před evidováním na úřadu práce podnikal (osoba samostatně výdělečně činná), podpora v nezaměstnanosti mu bude shodným postupem vypočtena z vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pokud člověk z práce odejde na vlastní žádost, respektive podá výpověď nebo se na ukončení pracovního poměru dohodne se zaměstnavatelem (odejde takzvaně dohodou), bude jeho podpora v nezaměstnanosti už od počátku nižší. Po celou dobu bude mít nárok pouze na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Podpora v nezaměstnanosti se každý rok valorizuje

Podpora v nezaměstnanosti i podpora při rekvalifikaci (pobírá ji člověk, který se zúčastní rekvalifikačního kurzu) se pravidelně každý rok valorizuje. Jejich maximální výše pro rok 2018 je odvozena od průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017. Ta činila 28 761 korun.

Maximální podpora v nezaměstnanosti se vypočítá jako 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém byla žádost podána.

Maximální podpora při rekvalifikaci tvoří 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém člověk nastoupí na rekvalifikaci.

Maximální výše podpory
(v Kč za měsíc)
2018201720162015
Podpora v nezaměstnanosti16 682
15 600
15 024 14 604
Podpora při rekvalifikaci
18 695
17 550
16 837
16 367

Minimální výše podpory v nezaměstnanosti

Pokud člověk před evidencí na úřadu práce například pečoval o dítě do čtyř let věku, má nárok na minimální podporu v nezaměstnanosti.

Její výše po dobu prvních dvou měsíců činí 0,15násobek, třetí a čtvrtý měsíc 0,12násobek a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

Minimální podpora v roce 2018 je tedy první dva měsíce 4315 korun měsíčně, další dva měsíce 3452 korun a po zbývající dobu 3164 korun měsíčně.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků