Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Odlehlé venkovské obce se vylidňují

Stále více chalup a domů v odlehlejších obcích zůstává prázdných. Stěhují se odsud zejména mladí kvalifikovaní lidé, kteří by zde spíše měli zakládat rodiny, rozšiřovat rod. Řešením by mohl být rozvoj venkovské turistiky za využití evropských dotací, shodují se experti.

Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz
Odlehlé venkovské obce se vylidňují

„Není tu práce, chybí perspektiva,“ shrnuje hlavní důvody toho, proč se rozhodl rodný kraj opustit, osmadvacetiletý Karel, vyučený truhlář z Frýdlantského výběžku.

„Důvodem migrace mladších ročníků jsou neatraktivní životní podmínky. Chybí dostatečná dopravní obslužnost a je velice obtížné nalézt v regionu pracovní příležitosti. Ve výsledku tak v odlehlých obcích zůstávají pouze starší a méně vzdělaní lidé, přičemž chybějí i osobnosti schopné zabezpečit nezbytné funkce pro venkovskou komunitu,“ potvrzuje Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Samostatnou kapitolou je dlouhodobé vytváření občansko-společenských komunitních center v obcích
Tomáš Kantor

Turismus jako startér aktivit

Svaz si nechal zpracovat odbornou studii, která poprvé komplexně zmapovala neradostnou bilanci osídlení odlehlejších obcí. Vylidňování s sebou nese ztrátu historických vazeb, tradic, kulturního dědictví a obecně vztahu k půdě, ke krajině a k venkovu, potvrdila studie. Odchod schopných vzdělaných lidí se projevuje i v postupném umrtvení spolků, zájmových sdružení a společenského života vesnic.

„Výraznou roli v obnově komunitního života v odlehlých obcích by mohla sehrát podpora cestovního ruchu a dotace z regionálních operačních programů,“ je přesvědčena Nováková. To by s sebou podle ní přineslo nové a zajímavé pracovní příležitosti pro schopné mladé lidi. Když obyvatelé nebudou muset cestovat do velkých měst za prací, je i větší pravděpodobnost toho, že budou chtít zůstat v obci.

„Samostatnou kapitolou je dlouhodobé vytváření občansko-společenských komunitních center v obcích. Zejména nyní, v době před skončením dotací z Evropské unie, je ale důležité zaměřit se na podporu plného využití rekreačního potenciálu těchto oblastí,“ vysvětlil Tomáš Kantor, jeden z autorů studie.

Nezastupitelná role evropských dotací

„Velkou příležitost představuje lepší využití přírodního a turistického potenciálu jednotlivých lokalit. Je například známo, že vytváření ucelených destinačních komplexů s celoročním využitím je impulzem pro rozvoj dalšího podnikání v dané obci. Jde o jeden z klíčových výstupů výzkumu, který dává jasný návod, jakým směrem by měla jednotlivá ministerstva zaměřit svoji pozornost,“ doplnila Nováková.

Turistika a využití místních podmínek jsou také dobrými prostředky boje s nezaměstnaností v dobách poklesu ekonomiky. Fabriky sice mohou na čas zůstat stát, ale lidé nepřestanou žít, jezdit do přírody, hledat klid a pohodu. Aktivní odpočinek, sport a turistika jsou totiž obory, které fungují i v dobách ekonomické recese.

Naším cílem je zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků působících v cestovním ruchu,
Radka Bučilová, MPO

Z výzkumu SOCR ČR vyplynulo, že klíčovou roli v boji proti vylidňování odlehlých obcí aktuálně sehrávají finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. Dotace snižují nezaměstnanost v regionu, zejména za podmínky, že je k dispozici dostatečný lidský a sociální kapitál. Fondy pomáhají také celkovému ekonomickému růstu. Dále zvyšují veřejné investice a stimulují soukromé investice, čímž opět zvyšují poptávku po pracovní síle.

„Ve spolupráci se SOCR ČR se snažíme revidovat aktuální stav, kdy podpora cestovního ruchu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zcela vyloučena. Naším cílem je zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků působících v cestovním ruchu, speciálně pak udržení či zvýšení zaměstnanosti v takto podpořených subjektech tak, aby se podařilo zvrátit nepříznivý vývoj v hospodářsky problémových regionech,“ konstatovala Radka Bučilová, pověřená řízením odboru koordinace strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Ze zmíněného operačního programu by od příštího roku mohlo jít na podporu cestovního ruchu 2,5 miliardy korun.

Anketa
Kde se žije lépe?
Ve městě
21.8 %
Na vesnici
78.2 %
Celkem hlasovalo 3027 čtenářů.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků